Заседания

Заседание от дата 24.09.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 136-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Вземане на решение за утвърждаване на печатния образец на бланки –чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ и табло със списък на кандидатските листи по партии, коалиции в изборите за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 135-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на технически сътрудник за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 134-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на технически сътрудник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

№ 133-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Закриване на Подвижна секционна избирателна комисия № 145100023 в община Трън , област Перник

№ 132-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

№ 131-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

№ 130-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

№ 129-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

№ 128-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

№ 127-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 126-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 125-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

№ 124-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

№ 123-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на КП ДБ

№ 122-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 121-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

№ 120-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

№ 119-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

№ 118-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

№ 117-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на КП ДБО

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения