Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на КП ДБО

Постъпило е предложение от  Ирена Шаренкова - упълномощен представител на КП ДБ с входящ № 130/22.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Мартин Илиянов Стоянов като зам. председател на СИК 143600027. АНУЛИРА издаденото му удостоверение.  

НАЗНАЧАВА Иванка Методиева Филипова на длъжност зам. председател на СИК 143600027.

 ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения