Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 216-НС
Перник, 02.10.2022

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

Постъпила е жалба по електронната поща в РИК – Перник  с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник. Същата жалба е получена  в РИК по компетентност с  писмо с вх. № 275/02.102022 год. от ЦИК.

      Жалбата е подадена от председателя на СИК 1432000001 гр. Перник Василка Николова Сергиева  и от секретаря на СИК 1432000001 гр. Перник – Росица Йорданова Иванова. В жалбата са изложени твърдения, че при откриване на изборния ден, членове на  СИК 1432000001 Кристина Асенова Траянова и Памела Маринова Петрова  са присъствали в секцията, след което в 9:00 часа са излезли до тоалетната и без да се обадят на останалите членове на комисията са напуснали секцията. От 10:00 ч. комисията е започнала да звъни и да търси горепосочените членове на СИК, но без успех.

      С оглед на получената жалба, членове на  РИК  Перник  проведоха телефонни разговори с председателя на СИК 1432000001 гр. Перник Василка Николова Сергиева, която отново потвърди, че горепосочените членове на СИК  не присъстват в секцията, както и че не знаят къде са, тъй като не могат да се свържат с тях.

      В  СИК 1432000001 гр. Перник бе извършена проверка и на място от Гинка Мирчева – член на РИК Перник и от Лъчезар Лазов – член на РИК Перник. Представителите на РИК не установиха присъствието на Кристина Асенова Траянова - член на СИК1432000001  и Памела Маринова Петрова  - член на СИК 1432000001. При запитване от тяхна страна, присъстващите членове на СИК1432000001 са заявили, че горепосочените лица са напуснали секцията в 09:00 часа и към момента на извършване на проверката  същите не са се върнали на работните си места, нито са уведомили за причината за отсъствието си.

           Съгласно чл. 93, ал. 1 от ИК Секционната избирателна комисия осъществява правомощията си от деня на назначаването и до приключване на съответния вид избор, предаването на изборните книжа и материали в районната или общинската избирателна комисия и общинската администрация и поставянето на видно място пред секцията на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6 и на подписаната разписка с числовите данни от съответния протокол.

 

 

 

         С оглед на изложеното и  на  основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ИК във вр. с чл. 93, ал. 1 от ИК  , Районна избирателна комисия Перник

         

 РЕШИ:

     Освобождава Кристина Асенова Траянова от длъжността член на СИК1432000001   Освобождава  Памела Маринова Петрова от длъжността член на СИК1432000001      

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

 

Указва на СИК 1432000001 да продължи работа в седемчленен състав.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 02.10.2022 в 14:17 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения