Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 218 - НС
Перник, 04.10.2022

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

     Постъпил е сигнал  по електронната поща в РИК – Перник  с вх. 279/04.10.2022 в 17:39 ч. от Паолина Василева. Към жалбата е приложен  и снимков материал.

Сочи се в сигнала, че лицето С.С. се е опитал да прегледа изборните бюлетини, които са били опаковани в черен непрозрачен чувал, както и че същият е отправил вербални закани към застъпник в изборния ден.

С оглед на получената жалба, членовете на РИК Перник проведоха телефонни разговори с К.С.П. – член на СИК и В.С.В. – секретар на СИК 142200003, с. Сирищник, община Ковачевци.

От сведенията стана ясно, че в края на изборния ден, кметския наместник – С.С. е посетил СИК №142200003 на 02.10.2022г., около 20:30 часа и се е опитал да компрометира чувала, в който са били опаковани бюлетините. По сведенията дадени ни от членовете на СИК бе установено, че при опита да се отвори чувала, незабавно са предприети мерки и на С.С. са му направени многократно забележки. Бил е  помолен да се отстрани от чувала с бюлетините, както и да напусне помещението.

От проведения телефонен разговор, както и от снимковия материал не може да бъде установено нарушение.

         С оглед на изложеното и  на  основание чл. 72, ал. 1, т. 20 Районна избирателна комисия Перник

        

 РЕШИ:

             Отхвърля жалбата като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.10.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения