Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 139/23.09.2022 г. от Димитрина Малинова - упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА

Красимир Кольов Борисов от длъжността член на СИК 143200088.

Светлана Емилова Илиева от длъжността председател на СИК 143200130.

Петър Йорданов Петров от длъжността секретар на СИК 143200072.

АНУЛИРА издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА

Антоанета Димитрова Дойчинова на длъжност член на СИК 143200088.

Инна Руменова Николова на длъжност председател на СИК 143200130.

Искра Тодорова Горянова на длъжност секретар на СИК 143200072.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения