Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 134/22.09.22 г. за замяна на член  на СИК на територията на община Перник, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 12 (дванадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 22 (двадесет две) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, област Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

 

Три имена

143200014

 

Зам. председател

Валери Петров Божилов

143200016

 

председател

Петър Венциславов Андонов

143200019

Милена  Калинова Иванова

секретар

Славейка Руменова Антонова-Гонтика

143200030

 

секретар

Димитър Николаев Татарски

143200031

Евгени Белов Гергов

член

Румяна Георгиева Василева

143200037

 

секретар

Славка Кирилова Бончева-Гергова

143200039

 

председател

Аделина Валентинова Атанасова

143200045

 

секретар

Вихрен Евгениев Митев

143200048

 

секретар

Лъчезар Петров Мичев

143200055

Таня Младенова Божилова-Николова

Зам. председател

Евелин Люсиенова Ковачева

143200068

Симона Светославова Недялкова

член

Петя Милчева Станимирова

143200073

 

председател

Александър Даниелов Дорохин

143200082

 

член

Виктория Венциславова Михайлова

143200096

Лъчезар Петров Минчев

Зам. председател

Габриела Росенова Топалова

143200099

Славейка Руменова Антонова-Гонтика

председател

Розелина Александрова  Зашева

143200106

Малина Красимирова Асенова

член

Венцислав Георгиев Петров

143200112

Семо Павлинов Павлов

секретар

 

143200117

Юлия Михайлова Лозанова

член

Малина Красимирова Асенова

143200118

 

председател

Юлия Михайлова Лозанова

143200101

Йоана Георгиева Стоева-Георгиева

секретар

Калин Свиленов Димитров

143200136

Калин Свиленов Димитров

секретар

Фиданка Василева Нешева

143200136

 

член

 Евгени Белов Гергов

143200025

Кристиана Кирилова Сотирова

Зам председател

Ива Неделчева Даскалова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения