Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на печатния образец на бланки –чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ и табло със списък на кандидатските листи по партии, коалиции в изборите за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и  във вр. с чл. 218, ал.4 от ИК , Районна избирателна комисия - Перник  

Р Е Ш И:

           1.УТВЪРЖДАВА печатния образец на бланки – чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ на кандидатските листи в изборите за  народни представители, съобразено с Приложение към Решение №1423-НС от 15.09.2022г.  на ЦИК , което е неразделна част от настоящото решение.

           2.УТВЪРЖДАВА тиража на бланките – чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ на кандидатите за народни представители за всяка кандидатска листа в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. -  по 2 броя за всяка СИК – по 540 броя за всяка кандидатска листа.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения