Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Освобождаване на технически сътрудник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК, и Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

  1. ОСВОБОЖДАВА  определеният с Решение №15– НС от 19.08.2022 г. на РИК –Перник - Йордан Сашов Андонов, с ЕГН:………………….

Срокът на договорите да бъде прекратен  от 26.09.2022 г. 

 

            Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник за сключване на граждански договор.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения