Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  - упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 144/24.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 5 (пет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 5 (пет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

 

 

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

145100007

с. Главановци

Вера Николайчова Панова

член

Емил Витков Иванов

145100011

с. Долна мелна

Камелия Василева Георгиева

член

Елена Иванова Благоева

145100017

с. Филиповци

Вероника Манолова Станимирова

член

Феодора Борисова Стоянова

145100020

 

ЦНСТ

Венелина Бойчова Кирилова

член

Ивана Мирославова Захариева

145100016

 

с. Неделково

Георги Иванов Костов

член

Младенка Шишкова Овкова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения