Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 131/22.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Трън, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 9 (девет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 9 (девет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Трън, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100002

Владимир Радославов Боянов

член

Ани Василева Станимирова

145100005

Десислава Методиева Младенова

член

Мартин Любомиров Стоянов

145100006

Валентина Йорданова Димитрова

член

Владимир Владимиров Стефанов

145100009

Руменчо Иванчев Исаев

член

Росица Петрова Илиева

145100010

Венелин Алексиев Радойчев

член

Крема Александрова Георгиева

145100014

Велика Георгиева Асенова

зам.председател

Росен Валентинов Иванов

145100015

Румен Григоров Ваклинов

член

Петър Петров Динев

145100017

Светломир Валериев Йорданов

член

Денислав Димитров Стоилов

145100022

Снежана Иванова Найденова

член

Марио Георгиев Цветков

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения