Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 131/22.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА :

Дияна Стоянова Джорджина  от длъжността секретар на  СИК 143200092.

Диляна Къдринова Токманова от длъжността член на СИК 143200102.

Александър Антониев Глушков от длъжността секретар на СИК 143200103

Анелия Йорданова Тодорова от длъжността секретар на СИК 143200126

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

НАЗНАЧАВА:

Мартин Георгиев Стоянов  на  длъжността секретар на  СИК 143200092.

Васил Атанасов Зъбчев на длъжността член на СИК 143200102

Катерина Димитрова Зъбчева на длъжността секретар на СИК 143200103

Стефана Евстатиева Велинова на длъжността секретар на СИК 143200126

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения