Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 142/23.09.22 г. за замяна на членове  на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

№ СИК

Длъжност в СИК

Трите имена на ОСВОБОДЕНИЯ  ЧЛЕН

Трите имена на НОВОНАЗНАЧЕНИЯ  ЧЛЕН

142200001

Зам.-Председател

Кристиян Георгиев Ситарски

Ивайло Николаев Иванов

142200002

Секретар

Стефани Ивова Кирилова

Бойка Георгиева Зарева-Петрова

142200005

Председател

Ивелина Василева Найденова

Стефани Ивова Кирилова

142200010

Зам.-Председател

Румяна Кръстева Йорданова

Ралица Венциславова Иванова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения