Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 142/23.09.22 г. за замяна на членове  на СИК на територията на община Радомир, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 18 (осемнадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Радомир, област Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 18 (осемнадесет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Радомир, област Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

 

№ СИК

Длъжност в СИК

Трите имена на ОСВОБОДЕНИЯ  ЧЛЕН

Трите имена на НОВОНАЗНАЧЕНИЯ  ЧЛЕН

143600001

Председател

Моника Славчева Методиева

Албена Георгиева Данаилова

143600002

Член

Емилия Николова Гервазиева

Тамара Иванова Христова

143600002

Член

Татяна Йорданова Анева

Нина Цветанова Янева

143600003

Член

Нина Цветанова Янева

Ива Крумова Иванова

143600004

Председател

Тамара Иванова Христова

Гергана Димитрова Здравкова

143600005

Председател

Евелина Василева Серафимова

Цветелина Любчева Бикарска

143600007

Секретар

Ева Йорданова Крюгерова

Зорница Тодорова Максимова

143600010

Зам.-Председател

Даниела Любомирова Василева

Изабела Георгиева Ситарска

143600017

Член

Мариана Бонева Крумова

Цветана Георгиева Станкова

143600019

Секретар

Даниела Тодорова Търнева

Мариана Седефчова Веселинова

143600023

Секретар

Валентин Стоилов Търнев

Десислава Филипова Иванова

143600025

Председател

Десислава Александрова Ваташка

Камелия Иванова Асенова

143600033

Секретар

Ирина Свиленова Чобанска

Росица Йорданова Чованска

143600037

Член

Детелина Венциславова Котева

Снежка Тодорова Стефанова

143600042

Зам.-Председател

Владимир Иванов Сергиев

Костадинка Тодорова Петева

143600043

Зам.-Председател

Стоил Страхилов Йордански

Милена Живкова Методиева

143600048

Зам.-Председател

Венета Георгиева Йорданска

Десислава Александрова Ваташка

143600049

Секретар

Росица Мирева Стоилова

Кристиян Георгиев Ситарски

143600006

Секретар

Анелия Олегова Анева

Десислава Иванова Георгиева

143600027

Председател

Ивайло Георгиев Джелепов

Диана Симеонова Георгиева

143600038

Секретар

Костадинка Тодорова Петева

Виолета Христова Виденова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения