Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 131/22.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Земен, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Рени Йорданова Иванова  от длъжността член  на  СИК 141900006.

АНУЛИРА издаденото  й удостоверение.  

 

НАЗНАЧАВА   Емилия Ивайлова Георгиева на длъжността член  на  СИК 141900006.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначения  член  на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения