Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на КП ДБ

Постъпило е предложение от  Ирена Шаренкова - упълномощен представител на КП ДБ с входящ № 138/23.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Мишел Ивайлова Цветанова от длъжността секретар на СИК 143200059.

Петър Венциславов Андонов от длъжността член на СИК 143200098.

АНУЛИРА издаденото им удостоверения.

НАЗНАЧАВА

Стела Иванова Страшимирова на длъжност секретар на СИК 143200059.

Иванка Миленова Андонова на длъжност член на СИК 143200098.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения