Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Перник, 24.09.2022

ОТНОСНО: Закриване на Подвижна секционна избирателна комисия № 145100023 в община Трън , област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодек с , Решение №140-НС/22.09.2022г.  и Решение № 1460/22.09.2022г., във връзка с писмо  № 3700-39/23.09.2022 г. на Кмета на община Трън , Районната избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

 

Закрива подвижна избирателна секция № 145100023 в община Трън, област Перник, предвид факта, че не са налице предпоставките на чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс.

ОСВОБОЖДАВА  назначените 7 /седем/  длъжности лица  от състава на СИК 145100023 .

АНУЛИРА издадените удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения