№ 96-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете на ПСИК и квотно разпределение за състава и ръководството на СИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Перник в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 95-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

№ 94-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 93-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

№ 92-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

№ 91-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

№ 90-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 89-НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 88- НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 87- НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Земен, област Перник.

№ 86- НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Брезник, област Перник.

№ 85 - НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Перник, област Перник.

№ 84 - НС / 19.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК, община Брезник, област Перник от квотата на ГЕРБ-СДС

№ 83-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на технически сътрудник за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 82-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 81-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

№ 80-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 79-НС / 16.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

№ 78-НС / 15.09.2022

ОТНОСНО : освобождаване на технически сътрудник, и назначаване на друг за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 77-НС / 15.09.2022

ОТНОСНО : Разпределение членовете на РИК за отговорници за СИК на територията на изборния район и Упълномощаване на членове на РИК -Перник за предаване на изборни книжа и материали на СИК при произвеждането на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения