Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 97/19.09.2022 г. от  Димитрина Малинова - упълномощен представител на КП ГЕРБ - СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

 

 На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 6 (шест) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 6 (шест) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

 

Три имена

Длъжност

Три имена

143200031

Валентина Василева Славчева

член

Деян Тонев Пиралков

143200012

Стела Атанасова Сотирова

член

Сашка Илиева Иванова

143200077

Мартин Цветанов Велков

председател

Анета Стоянова Бонева 

143200092

Цветелина Огнянова Димитрова

член

Юлиана Жориева Бунджулова

143200076

Вела Александрова Стоянова

секретар

Сашка Василева Михайлова

143200032

Каролина Емилова Василева

председател

Малина Николаева Йорданова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения