Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 84 - НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК, община Брезник, област Перник от квотата на ГЕРБ-СДС

Постъпило е предложение от  Лина Петрова Симеонова -упълномощен представител ГЕРБ – СДС  с входящ № 83/17.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Брезник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Любка Илиева Стилиянова, като член на СИК 143600017 и АНУЛИРА издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Десислава Михайлова Александрова, като член на СИК 143600017. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения  член  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения