Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Перник, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 81/16.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Земен, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 12 (дванадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Земен, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 12  (дванадесет)  длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Земен, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

№ СИК

Длъжност в СИК

Трите имена на ОСВОБОДЕНИЯ  ЧЛЕН

Трите имена на НОВОНАЗНАЧЕНИЯ  ЧЛЕН

141900001

Секретар

Драгомир Василев Захариев

Ваня Георгиева Петрова

141900002

Председател

Евелин Люсиенова Ковачева

Александра Бориславова Петрова

141900002

Член

Людмила Славянова Иванова

Силвана Славчева Василева

141900003

Зам.председател

Натали Валентинова Танева

Даниела Бориславова Димитрова - Марова

141900004

Член

Ваня Георгиева Петрова

Людмила Славянова Иванова

141900005

Секретар

Александра Бориславова Петрова

Стефан Петров Георгиев

141900007

Зам.председател

Борислав Тодоров Тодоров

Даяна Йорданова Владимирова

141900008

Председател

Даяна Йорданова Владимирова

Жанета Стефанова Георгиева

141900009

Председател

Ивайло Тодоров Тодоров

Драгомир Василев Захариев

141900010

Зам.председател

Юлиян Василев Георгиев

Ивайло Тодоров Тодоров

141900011

Председател

Даниела Бориславова Димитрова - Марова

Юлиян Василев Георгиев

141900013

Зам.председател

Александър Даниелов Дорохин

Милена Стойчева Борисова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 16.09.2022 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения