Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 87- НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Земен, област Перник.

Постъпило  е предложение  с вх. № 87/18.09.2022 год. от Ирена Шаренкова-упълномощен представител на ПП „ДБ“, за замяна на член  на СИК на територията на община Земен, област Перник.


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Румяна Здравкова Димитрова, като член на СИК 141900001. АНУЛИРА издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Нели Милчова Методиева, като член на СИК 141900001. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения