Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 103/19.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Земен, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 14 (четиринадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Земен, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 14 (четиринадесет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Земен, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

 

Три имена

1

Малинка Илиева Рангелова

член

Нели Борисова Тодорова

2

Адриана Кирилова Димова

член

Мариана Стоянова Давидкова

3

Денис Росенов Боянов

секретар

Валентина Василева Динева

4

Божидар Боянов Ганьовски

председател

Ива Ивова Симеонова

5

Диляна Стефанова Трайкова

зам.председател

Димитър Атанасов Димитров

6

Цветелина Руменова Симеонова

член

Рени Йорданова Иванова

7

Антонио Йорданов Стефанов

член

Валентина Драгомирова Александрова

8

Снежанка Томова Станкова

член

Антонио Йорданов Стефанов

9

Велислава Емилова Рангелова

член

Зоя Койчева Димитрова

10

Райна Методиева Хаджиева

председател

Райна Методиева Хаджиева

11

Милчо Стоянов Венев

зам.предс

Аделина Серафимова Владимирова

12

Цветелина Живкова Иванова

секретар

Димитрина Василева Методиева

13

Надка Янева Рангелова

член

Цветанка Петрова Друмева

14

Елизабет Иванова Георгиева

член

Цветелина Руменова Симеонова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения