Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 99/19.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 9 (девет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 9 (девет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Радомир, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

 

Три имена

 

Три имена

1

Румен Василев Арарски

член

Любка Петрова Николова

4

Полка Стефанова Стоименова

член

Елена Иванова Стоянова

5

Любка Петрова Николова

зам.председател

Елена Георгиева Кожухарова

5

Радослава Кирилова Стоянова

член

Евелина Живкова Пандова

18

Ива Георгиева Стефанова

член

Николай Георгиев Николов

19

Яна Иванова Иванова

член

Моника Йорданова Митева

23

Елена Георгиева Асенова

член

Милчо Калоянов Милчов

33

Людмила Миткова Петрова

член

Веселин Бисеров Веселинов

53

Галин Георгиев Киров

председател

Радослава Кирилова Стоянова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения