Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Перник, 16.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудник за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК, и Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

За технически сътрудник РИК- Перник ОПРЕДЕЛЯ: Дарина Росенова Павлова, ЕГН: ….

Същата, ще изпълнява следните функции: завежда входящата и изходяща кореспонденция; обявява решенията на определеното за това място и съответно ги архивира; подготвя поименните списъци на членовете на СИК и техните удостоверения, както и други поставени задачи от РИК Перник.

Срокът на договора да бъде от 19.09.2022 г. до 16 октомври 2022 г. включително /14 дни включително от произвеждане на изборите/, като месечното възнаграждение е в размер на 640,00 лв., определено с т. 7.1 от Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК .

Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник за сключване на  граждански договор.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 16.09.2022 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения