Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Перник, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 80/16.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 25 (двадесет и пет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 25 (двадесет и пет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК

ОСВОБОДЕН ЧЛЕН

новоназначен ЧЛЕН

№ СИК

Длъжност в СИК

Име

Презиме

Фамилия

Име

Презиме

Фамилия

143200  003

Секретар

Александър

Даниелов

Дорохин

Ангелина

Ангелова

Николова

143200  011

Секретар

Емил

Яворов

Михов

Владимир

Иванов

Андонов

143200  015

Секретар

Ясен

Яворов

Михов

Станка

Методиева

Боянова

143200 017

Зам.Председател

Анита

Кирилова

Георгиева

Ивайло

Василев

Сваов

143200  028

Председател

Велизар

Ивайлова

Грозданов

Мая

Христова

Кирилова

143200  029

Зам.Председател

Мария

Василева

Стефанова

Лиляна

Стоянова

Ангелова

143200  039

Член

Даниела

Милчева

Петрова

Яна

Стефанова

Василева

143200  046

Председател

Мария-Йоанна

Богомилова

Иванова

Детелина

Венциславова

Янкова

143200 047

Зам.Председател

Богомил

Стоянов

Иванов

Димчо

Георгиев

Иванов

143200  056

Член

Веселина

Ненчева

Василева

Йорданка

Герасимова

Николова

143200 060

Секретар

Радослав

Божидаров

Боянски

Катя

Димитрова

Иванова

143200  061

Председател

Цветанка

Павлова

Боянова

Виолета

Вескова

Теофилова

143200 063

Секретар

Александър

Даниелов

Дорохин

Мария-Йоанна

Богомилова

Иванова

143200  070

Зам.Председател

Георги

Димитров

Георгиев

Веселина

Димитрова

Велинова

143200  072

Член

Радослав

Божидаров

Боянски

Юлиян

Александров

Александров

143200  077

Зам.Председател

Валентин

Георгиев

Рашев

Лора

Милчова

Владимирова

143200  083

Член

Методи

Атанасов

Методиев

Бойка

Славчова

Тодорова

143200  090

Секретар

Симеон

Йорданов

Дончев

Полина

Стефанова

Иванова

143200  091

Председател

Антоанета

Петрова

Андонова

Александър

Валентинов

Дрехарски

143200  092

Зам.Председател

Алекс

Янев

Кирилов

Снежана

Филипова

Димитрова

143200  095

Член

Анелия

Валентинова

Симеонова

Мариянка

Ненчева

Драганова

143200  101

Член

Денислава

Евгениева

Василева

Силвия

Христова

Андонова

143200  101

Член

Веселина

Филимонова

Стоичкова

Яна

Валентинова

Дрехарска

143200 110

Председател

Бойка

Славчова

Тодорова

Богомил

Стоянов

Иванов

143200  006

Зам.Председател

Габриела

Росенова

Топалова

Ваня

Димитрова

Генадиева

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 16.09.2022 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения