№ 16-НС / 21.08.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 15-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на лицето предложено за специалист експерт, и назначаване на друг за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 14-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатска листа за народни представители на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 13-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Трън.

№ 12-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Радомир

№ 11-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Перник.

№ 10-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Ковачевци.

№ 9-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Земен.

№ 8-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Брезник.

№ 7-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 6-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на избирателните секции в изборния район на Районна избирателна комисия – Перник за произвеждане за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на експертите и специалистите за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срока за регистрация в РИК 14 Перник за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022г.

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срока за регистрация в РИК 14 Перник на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : обявяване на решенията на РИК

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печата на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения