Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 4-НС
Перник, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на срока за регистрация в РИК 14 Перник за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022г.

На основание чл.72, ал.1, т.7 и т.8,  във връзка с т.9 от Изборния кодекс и чл.255, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

Приемането на документи  за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции инициативни комитети за народни представители в изборите на 02 октомври 2022г.,  се извършва, всеки календарен ден  - от 9.00 часа до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1304. Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи за народни представители е 17:00ч. на 30.08.2022г. (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Игнат Стойчев Стойчев

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 15.08.2022 в 16:39 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения