Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
Перник, 15.08.2022

ОТНОСНО: Реквизити и начин на защита на печата на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс  и РЕШЕНИЕ № 1219-НС г. от 10 август 2022 г.на ЦИК  Районна избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

 

Печатът на районната избирателна комисия гр. Перник е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, Пернишки район №14. В пръстена се изписва текстът  „Избори НС 2022“.

Броят на печатите за районната избирателна комисия е 3 (три).

Председателят на РИК Игнат Стойчев и Галина Никодимова секретар на РИК да маркират по уникален начин печатите на първото заседание след получаването им.

За маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ 3 (три) отпечатъка на всеки от маркираните печати.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Игнат Стойчев Стойчев

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 15.08.2022 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения