Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Перник, 17.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл.92 от Изборния кодекс , Решение № 1281от 16.02.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Перник , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И

 1. Секционните избирателни комисии на територията на 14-МИР Пернишки в Общините Брезник, Земен, Ковачевци, Перник Радомир и Трън , се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е: 7 членове - за секции с до 500 избиратели ; 9 членове - за секции с над 500 избиратели и 7 членове за подвижната СИК за всички общини на територията на 14-МИР ПЕРНИК.
 1. При назначаването на членовете и на ръководството на комисиите се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. При равни остатъци незаетите места се попълват, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция
 1. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на СИК. При назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите, се разпределят равномерно в секциите на територията на общината.
 2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 17.08.2022 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения