Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Перник, 15.08.2022

ОТНОСНО: обявяване на решенията на РИК

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс РЕШЕНИЕ № 1213-НС София, 5 август 2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

 

Решенията на Районната избирателна комисия се обявяват незабавно след приемането им.

Обявяването на решенията на Районната избирателна комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата на комисията и на информационното табло на РИК  намиращо се в сградата на Областна администрация в гр. Перник – партерен етаж.

На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Игнат Стойчев Стойчев

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 15.08.2022 в 16:37 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения