Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Перник, 19.08.2022

ОТНОСНО: Освобождаване на лицето предложено за специалист експерт, и назначаване на друг за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК, и Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

ЗАМЕНЯ  определената с Решение № 5– НС от 17.08.2022 г. на РИК –Перник- Даниела Соколова, като :

             за специалисти-експерти РИК определя:

 1. Йордан Сашов Андонов, с ЕГН:………………….

Същият,  ще  изпълнява следните функции: 

 1. техническо осигуряване на  излъчване  online  заседания на комисията, 
 2. поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК,
 3. обявяване на протоколи, решения и съобщения
 4. и всички останали документи в интернет страницата на РИК, както и  други поставени задачи от РИК Перник.

            Срокът на договорите да бъде от 19.08.2022 г.- до 16.10.2022 г. /14 дни включително от произвеждане на изборите/  включително, като месечното възнаграждение е в размер на   850  лв.,. определено с т. 7.1 от Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК   

            Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник на сключване на граждански договор.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 19.08.2022 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения