Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 5-НС
Перник, 17.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя, функциите и персоналния състав на експертите и специалистите за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК, и Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия – Перник

 

Р Е Ш И:

За подпомагане работата на РИК Перник, при произвеждане изборите за  произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 г . и  да бъдат  сключени граждански договори от областния управител на Област Перник с  :

 I .Двама специалист – експерти, които  ще  изпълняват  следните функции:  техническо осигуряване на  излъчване  online  заседания на комисията,  поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК, обявяване на протоколи, решения и съобщения и всички останали документи в интернет страницата на РИК, както и  други поставени задачи от РИК Перник.

    Срокът на договорите да бъде от 18.08.2022 г.  до 16 октомври 2022 г. включително /14 дни включително от произвеждане на изборите/  включително, като месечното възнаграждение е в размер на   850  лв.,. определено с т. 7.1 от Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК   

 

        За специалисти-експерти РИК определя:

      1 Кристиян Генадиев, с ЕГН …………………

 1. Даниела Соколова, с ЕГН ……………………

I I  Четирима специалисти-технически сътрудници, които ще изпълняват  следните функции: завеждат входящата и изходяща кореспонденция; обявяват решенията на определеното за това място и ги архивират по-късно; подготвят поименните списъци на членовете на СИК и техните удостоверения, както и други поставени задачи от РИК Перник.

    Срокът на договорите да бъде от 18.08.2022 г.  до 16 октомври 2022 г. включително /14 дни включително от произвеждане на изборите/  включително, като месечното възнаграждение е в размер на   640 лв.,. определено с т. 7.1 от Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК   

 

    За технически сътрудници РИК определя:

 1. Мирела Николова, с ЕГН……………………………
 2. Роза Стоилова, с ЕГН ………………….
 3. Бойч Соколов , с ЕГН ………………….
 4. Лазарина Искренова, с ЕГН ………………….

 

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник на сключване на гражадски договори с определните лица .

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

  

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 17.08.2022 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения