Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 100/19.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 31 (тридесет и едно) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 31 (тридесет и едно) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

 

Три имена

 

Три имена

2

Боряна Цонева Хинова

секретар

Даниела Трайкова Стоянова

4

Петя Седефова Накева

председател

Нейка Янкова  Илинова

8

Веселин  Бисеров Веселинов

член

Владимир Веселинов Темелков

10

Катерина Димитрова Зъбчева

член

Румен Костадинов Боянов

15

Радка Христова Чакалова

председател

Христина Мирославова Кунина

18

Екатерина Калева

член

Сашо Лозанов Георгиев

19

Александрина Иванова Генева

председател

Анита Георгиева Йорданова

25

Олга Колева Тошева

член

Пламен Славчев Ангелов

27

Емануела Георгиева Емилова

член

Валентин Димитров Живков

32

Вера Христова Цветкова

секретар

Десислава Трайкова Драганова

37

Цветелина Иванова Маркова

член

Миролюб Илиев Савчев

38

Пенка Любенова Данаилова

член

Микаела Викторова Молова

38

Лора  Емил Аладжем

член

Юсеин Гюрсел Байрам

53

Веселин  Бисеров Веселинов

член

Михалина Борисова Боянова

60

Златина Данаилова Василева

председател

Здравка Асенова Харалампиева

63

 Денислав Йорданов Димитров

член

Цветелина Иванова Маркова

69

Ния Йорданова Андонова

секретар

Боряна Гергинова Арсова

71

Боряна Гергинова Арсова

член

Ния Йорданова Андонова

78

Олга Колева Тошева

член

Дилянка Къдринова Токманова

82

Екатерина Илиева Спасова

член

Дияна Стоянова Джорджина

86

Микаела Викторова Молова

член

Стоян Василев Димитров

88

Калина Асенова Димитрова

секретар

Калина Асенова Димитрова

90

Емануела Иванова Иванова

председател

Валя Страхилова Николова

91

Венелина Веселинова Петрова

зам.председател

Борис Димитров Михалков

99

Борис Димитров Михалков

зам.председател

Венелина Веселинова Петрова

97

Дияна Стоянова Джорджина

член

Мария Александрова Карис

98

Дарин Здравков Джорджин

член

Румяна Стоянова Слишкова

100

Андрея Бориславова Цамбова

член

Стефка Миленова Жотева

101

Даниела Младенова Петрова-Милослова

председател

Георги Тодоров Стоянов

119

Андрея Бориславова Цамбова

член

Екатерина Илиева Спасова

21

Миглена Петьова Станимирова

секретар

Милена Петьова Станимирова

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения