Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 86- НС
Перник, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Брезник, област Перник.

Постъпило  е предложение  с вх. № 86/18.09.2022 год. от Ирена Шаренкова-упълномощен представител на ПП „ДБ“, за замяна на член  на СИК на територията на община Брезник, област Перник.


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Димитър Цветанов Карлов, като член на СИК 140800002. АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ивелина Сашева Михайлова, като член на СИК 140800002. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения