Заседания

Заседание от дата 05.09.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 53-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Заличаване на определеният упълномощен представител, който ще получава хартиените бюлетини за изборите за народни представители на 02.10.2022г.

№ 52-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : освобождаване на технически сътрудник, и назначаване на друг за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 51-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Трън в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 50-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Радомир в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 49-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 48-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Ковачевци в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

№ 47-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Земен в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 46-НС / 05.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК на територията на община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения