Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Ковачевци в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

Постъпило е писмо от Кмета на Община Ковачевци, заведено в РИК - Перник с вх. № 20 от 31.08.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Ковачевци.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС/16.08.2022. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Ковачевци  в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Приложение 1: 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност
142200001 Даниел Емилов Николов Председател
142200001 Кристиян Георгиев Ситарски Зам. председател
142200001 Людмила Кирилова Георгиева Секретар
142200001 Силвия Кирилова Денчева Член
142200001 Стефан Николаев Стоянов Член
142200001 Христо Бойков Павлов Член
142200001 Силвана Крумова Владимирова Член
142200002 Джулиана Емилова Владимирова Председател
142200002 Огнян Боянов Огнянов Зам. председател
142200002 Стефани Ивова Кирилова Секретар
142200002 Ирена Павлова Георгиева Член
142200002 Кристияна Йорданова Велинова Член
142200002 Стефан Борисов Стоянчов Член
142200002 Пламен Тодоров Йорданов Член
142200003 Диляна Христова Боянова Председател
142200003 Даниела Йорданова Павлова Зам. председател
142200003 Васил Славчев Василев Секретар
142200003 Кирил Методиев Васев Член
142200003 Калина Стефанова Петкова Член
142200003 Цветелин Цветанов Богомилов Член
142200003 Калоян Иванов Иванов Член
142200004 Десислава Владимирова Асенова Председател
142200004 Виолета Кирилова Коларска Зам. председател
142200004 Росица Йорданова Драгомирова Секретар
142200004 Валентина Иванова Симеонова Член
142200004 Даниела Миткова Станимирова Член
142200004 Ванеса Георгиева Евтимова Член
142200004 Тинка Иванова Александрова Член
142200005 Ивелина Василева Найденова Председател
142200005 Мартин Йорданов Янев Зам. председател
142200005 Боян Симеонов Лазов Секретар
142200005 Петър Кирилов Костадинов Член
142200005 Ахинора Андреева Димитрова Член
142200005 Весела Пламенова Борисова Член
142200005 Галина Йорданова Крумова Член
142200006 Антония Богданова Кирилова Председател
142200006 Валентина Костадинова Клинчарска Зам. председател
142200006 Аделина Велинова Крумова Секретар
142200006 Росица Павлова Димитрова Член
142200006 Нели Божидарова Стоименова Член
142200006 Марияна Димитрова Рангелова Член
142200006 Иванка Емилова Грекова Член
142200007 Емилия Паунова Николова Председател
142200007 Боряна Кирилова Евтимова Зам. председател
142200007 Соня Иванова Господинова Секретар
142200007 Иван Георгиев Илиев Член
142200007 Мария Тодорова Георгиева Член
142200007 Мариана Станимирова Първанова Член
142200007 Оля Емилова Асенова Член
142200008 Мария Георгиева Асенова Председател
142200008 Нели Димитрова Иванова Зам. председател
142200008 Маргарита Крумова Николова Секретар
142200008 Лилия Цветанова Врабчанска Член
142200008 Велика Илиева Борисова Член
142200008 Методи Владиславов Георгиев Член
142200008 Иванка Стефанова Стоименова Член
142200009 Евгения Евгениева Милчева Председател
142200009 Оливера Александрова Николова Зам. председател
142200009 Владислав Михайлов Кирилов Секретар
142200009 Радослава Кирилова Стоянова Член
142200009 Рени Николаева Дерлипанска Член
142200009 Марияна Йорданова Ненкова-Чачулова Член
142200009 Десислава Цветанова Радлева Член
142200010 Маргарита Иванова Димитрова Председател
142200010 Румяна Кръстева Йорданова Зам. председател
142200010 Мартин Красимиров Станимиров Секретар
142200010 НИНА НАЧЕВА ДЖУКЕЛОВА Член
142200010 Елена Веселинова Василева Член
142200010 Анна Методиева Боянова Член
142200010 Антоанета Иванова Рангелова Член
142200011 Даниела Валериева Енева - Василева Председател
142200011 Никол Бориславова Симеонова Зам. председател
142200011 Емил Яворов Михов Секретар
142200011 Светла Методиева Михалкова Член
142200011 Веселка Николова Стефанова Член
142200011 Пенка Никодимова Игнатова Член
142200011 Василка Николова Златанова Член
142200011 Елица Кирилова Димчовска  Член
142200011 Ангел Павлов Николов Член

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:44 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения