Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Трън в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Трън , заведено в РИК - Перник с вх. № 22 от 31.08.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Трън.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС/16.08.2022. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Трън в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 Приложение 1 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност
145100001 Богиня Добринова Ненчова Председател
145100001 Илияна Божидарова Ахчийска Зам. председател
145100001 Анита Славчова Иванова Секретар
145100001 Румен Борисов Михайлов Член
145100001 Любомира Първанова Борисова Член
145100001 Райна Владимирова Димитрова Член
145100001 Полина Ангелова Славоева Член
145100001 Славчо Цветанов Андреев Член
145100001 Юлиан Игнатов Иванов Член
145100002 Галина Стоянова Илиева Председател
145100002 Валентина Димитрова Димитрова Зам. председател
145100002 Валери Александров Трендафилов Секретар
145100002 Ваня Карамфилова Борисова Член
145100002 Владимир Радославов Боянов Член
145100002 Стефан Симеонов Георгиев Член
145100002 Зарко Стоядинов Трендафилов Член
145100003 Виолета Симеонова Виденова Председател
145100003 Валентина Стаменова Цветкова Зам. председател
145100003 Смиля Димитрова Миланова Секретар
145100003 Богомил Николов Петров Член
145100003 ИВАНКА АВРАМОВА СОКОЛОВА Член
145100003 Емилия Григорова Тошева Член
145100003 Валентина Иванова Цветанова Член
145100003 Кирил Марков Михайлов Член
145100003 Васил Петров Иванов Член
145100004 Любка Димитрова Стратиева Председател
145100004 Денислав Славчев Янчев Зам. председател
145100004 Владислав Владимиров Огнянов Секретар
145100004 Веска Миткова Стоянова Член
145100004 Пенка Юлианова Павлова Член
145100004 Цветанка Младенова Аврамова Член
145100004 Анжело Димитров Лазаров Член
145100004 Валентина Спасова Аначкова Член
145100004 Величка Николова Томова Член
145100005 Иван Кирилов Рангелов Председател
145100005 Любомир Митков Стоянов Зам. председател
145100005 Георги Рангелов Томов Секретар
145100005 Десислава Методиева Младенова Член
145100005 Благородка Радославова Герасимова Член
145100005 Николай Борисов Крумов Член
145100005 Христина Боянова Станкова Член
145100006 Мария Петрова Георгиева Председател
145100006 Икония Ефтимова Стоичкова Зам. председател
145100006 Милка Георгиева Илиева Секретар
145100006 Валентина Йорданова Димитрова Член
145100006 Eдуард Емилов Димитров Член
145100006 Милка Борисова Николова Член
145100006 Лена Александрова Стайкова Член
145100007 Мария Богданчева Петрова Председател
145100007 Румяна Иванова Ефтова Зам. председател
145100007 Тодорка Асенова Димова Секретар
145100007 Райна Благоева Виденова Член
145100007 Костадин Митков Аврамов Член
145100007 Вера Николайчова Панова Член
145100007 Ивана Александрова Стоянова Член
145100008 Димчо Георгиев Иванов Председател
145100008 Виктория Любомирова Цокова Зам. председател
145100008 Лиляна Петрова Владимирова Секретар
145100008 Станка Любомирова Банкова Член
145100008 Лиляна Евгениева Асенова Член
145100008 Цветанка Димитрова Захариева Член
145100008 Юлия Борисова Цветкова Член
145100009 Мица Николова Петрова Председател
145100009 Райна Александрова Димитрова Зам. председател
145100009 Катя Николова Григорова Секретар
145100009 Руменчо Иванчев Исаев Член
145100009 Иван Захариев Павлов Член
145100009 Стефка Рангелова Колева Член
145100009 Радина Радославова Боянова Член
145100010 Рилка Иванова Йорданова Председател
145100010 Борислав Петров Славчев Зам. председател
145100010 Любомир Рачев Цоков Секретар
145100010 Венелин Алексиев Радойчев Член
145100010 Иван Владимиров Симов Член
145100010 Евелин Иванова Колева Член
145100011 Николай Методиев Младенов Председател
145100011 Германа Райчева Златанова Зам. председател
145100011 Веселин Николов Лалов Секретар
145100011 Александра Стоянова Стоянова Член
145100011 Камелия Василева Георгиева Член
145100011 Стефанка Василева Момчилова Член
145100011 Тодорка Асенова Такова Член
145100012 Богданка Димитрова Аризанова Председател
145100012 Дарина Иванова Асенова-Стоянова Зам. председател
145100012 Снежана Исталянова  Жаблянова Секретар
145100012 Бойка Александрова Мирчева Член
145100012 Христо Рангелов Благоев Член
145100012 Петър Миланов Китанов Член
145100012 Александър Станимиров Димитров Член
145100013 Красимира Георгиева Симова Председател
145100013 Елина Валентинова Михайлова Зам. председател
145100013 Стоян Петков Стоянов Секретар
145100013 Мария Йорданова Алексова Член
145100013 Стоян Иванов Павлов Член
145100013 Снежа Стаменова Шишкова Член
145100013 Валентин Кирилов Колев Член
145100014 Анита Владимирова Почекайна Председател
145100014 Велика Георгиева Асенова Зам. председател
145100014 Миглена Кирилова Трайкова Секретар
145100014 Борислав Иванов Благоев Член
145100014 Йордан Боянов Димитров Член
145100014 Силвия Кирилова Павлова Член
145100014 Александър Мирославов Захариев Член
145100015 Петър Петров Динев Председател
145100015 Славяна Златанова Иванова Зам. председател
145100015 Стефан Страшимиров Петров Секретар
145100015 Илиян Ваньов Илиев Член
145100015 Румен Григоров Ваклинов Член
145100015 Росен Димитров Миронов Член
145100015 Вячеслав Христов Димитров Член
145100016 Райна Йорданова Минкова Председател
145100016 Жаклин Георгиева Стойнева Зам. председател
145100016 Лиляна Александрова Жотева Секретар
145100016 Петрана Илиева Михайлова Член
145100016 Георги Иванов Костов Член
145100016 Димитър Георгиев Петров Член
145100016 Надежда Тихомирова Тодорова Член
145100017 Сергей Борисов Иванов Председател
145100017 Мария Николова Станкова Зам. председател
145100017 Цветелина Людмилова Личкова Секретар
145100017 Светломир Валериев Йорданов Член
145100017 Вероника Манолова Станимирова Член
145100017 Надя Димитрова Бонева Член
145100017 Димитрина Стоянова Деспотова Член
145100018 Асен Спасов Асенов Председател
145100018 Гергана Миткова Георгиева Зам. председател
145100018 Игнат Игнатов Иванов Секретар
145100018 Борис Василев Стоянов Член
145100018 Велко Бориславов Милоев Член
145100018 Лия Николаева Величкова Член
145100018 Крум Крумов Аспарухов Член
145100019 Асен Николов Инджев Председател
145100019 Методи Венциславов Иванов Зам. председател
145100019 Марин Рангелов Маринов Секретар
145100019 Янка Миткова Петрова Член
145100019 Любен Иванов Гълъбов Член
145100019 Силва Кръстева Златкова Член
145100019 Александър Йорданов Илиев Член
145100020 Моника Юриева Павлова Председател
145100020 Георги Костадинов Миленков Зам. председател
145100020 Цветелина Първанова Владимирова Секретар
145100020 Емилия Георгиева Иванова Член
145100020 Венелина Бойчова Кирилова Член
145100020 Христина Славчева Виденова Член
145100020 Борислава Кирилова Евтимова Член
145100021 Георги Искренов Дойчев Председател
145100021 Веселин Петров Димитров Зам. председател
145100021 Лилия Илиева Динева Секретар
145100021 Даниела Митова Витомирова Член
145100021 Божурка Ботюва Почекаина Член
145100021 Светла Александрова Павлова Член
145100021 Йорданка Богданова Диманова Член
145100022 Ирина Николаева Георгиева Председател
145100022 Любомир Петров Аначков Зам. председател
145100022 Елизабет Росенова Йонева Секретар
145100022 Снежана Иванова Найденова Член
145100022 Цветанка Благоева Виденова Член
145100022 Макарина Петрова Огнянова Член
145100022  БОГДАНКА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИНОВА Член
145100023 Петър Страшимиров Петров Председател
145100023 Антон Антонов Аначков Зам. председател
145100023 Севделин Сергеев Харалампиев Секретар
145100023 Мария Николова Колева Член
145100023 Ивайло Георгиев Тодоров Член
145100023 Димитър Кирилов Миланов Член
145100023 Ленка Мирчева Димитрова Член

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:49 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения