Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Земен в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Земен, заведено в РИК - Перник с вх. № 19 от 31.08.2022 г. Към писмото е представено писмено предложение от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Земен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС/16.08.2022. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Земен  в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно поименен списък - Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 Приложение: 1

141900001 Даниел Милчев Стойнев Председател
141900001 Мая Вескова Александрова Зам. председател
141900001 Драгомир Василев Захариев Секретар
141900001 Малинка Илиева Рангелова Член
141900001 ВЕРГИНЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА Член
141900001 Румяна Здравкова Димитрова Член
141900001 Никомил Никомилов Михайлов Член
141900002 Евелин Люсиенова Ковачева Председател
141900002 ТАТЯНА ИЛИЕВА МИЛЕВА СТОЙНЕВА Зам. председател
141900002 Венета Николова Делийска Секретар
141900002 Димитър Кирилов Димитров Член
141900002 Людмила Славянова Иванова Член
141900002 Нели Зафирова Зарева Член
141900002 Милен Ангелов Георгиев Член
141900002 Габриела Янкова Георгиева Член
141900002 Адриана Кирилова Димова Член
141900003 Детелина Кирилова Николова Председател
141900003 Натали Валентинова Танева Зам. председател
141900003 Денис Росенов Боянов Секретар
141900003 Соня Боянова Тасева Член
141900003 КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ДЕНКОВ Член
141900003 Яна Пламенова Боянова Член
141900003 Деница Йорданова Георгиева Член
141900004 Божидар Боянов Ганьовски Председател
141900004 Василка Михайлова Миланова-Земенска Зам. председател
141900004 Стефка Петрова Раденкова Секретар
141900004 Ваня Георгиева Петрова Член
141900004 Михал Крумов Александров Член
141900004 Ирена Стоянова Найденова Член
141900004 Кирил Павлов Иванов Член
141900005 Елена Иванова Мирчева Председател
141900005 Диляна Стефанова Трайкова Зам. председател
141900005 Александра Бориславова Петрова Секретар
141900005 Цветанка Иванова Иванова Член
141900005 Виолета Райчева Евлогиева Член
141900005 Ангел Павлов Николов Член
141900005 Александра Руменова Владимирова Член
141900006 Албена Иванова Николова Председател
141900006 Петър Костадинов Кременлиев Зам. председател
141900006 Десислава Василева Георгиева Секретар
141900006 Людмила Ангелова Евтимова Член
141900006 Красимир Стефанов Методиев Член
141900006 Тинка Иванова Терзийска Член
141900006 Цветелина Руменова Симеонова Член
141900007 Слави Илиев Димитров Председател
141900007 Борислав Тодоров Тодоров Зам. председател
141900007 НАТАША БОРИСОВА ТАЧКОВА Секретар
141900007 Светослав Симеонов Георгиев Член
141900007 Румяна Божидарова Георгиева Член
141900007 Васко Леденчов Карамфилов Член
141900007 Антонио Йорданов Стефанов Член
141900008 Даяна Йорданова Владимирова Председател
141900008 Ваня Иванова Давидова-Илиева Зам. председател
141900008 Боряна Станишева Николова Секретар
141900008 Светослав Ангелов Цветков Член
141900008 Снежанка Томова Станкова Член
141900008 Даниел Руменов Наков Член
141900008 Красимир Николаев Николов Член
141900009 Ивайло Тодоров Тодоров Председател
141900009 Петър Драгомиров Георгиев Зам. председател
141900009 Даниела Василева Йорданова Секретар
141900009 Иванка Александрова Ангелова Член
141900009 Николай Янков Янев Член
141900009 МАРИАНА НИКОЛАЙЧОВА ИВАНОВА Член
141900009 ВЕЛИСЛАВА ЕМИЛОВА РАНГЕЛОВА Член
141900010 Райна Методиева Хаджиева Председател
141900010 Юлиян Василев Георгиев Зам. председател
141900010 Иво Пламенов Иванов Секретар
141900010 Веселка Стоянова Иванова Член
141900010 Гергана Петрова Боянова Член
141900010 Кристиан Валентинов Иванов Член
141900010 Валентин Илчов Георгиев Член
141900011 Даниела Бориславова Димитрова - Марова Председател
141900011 Милчо Стоянов Венев Зам. председател
141900011 Жана Костадинова Стаменкова Секретар
141900011 Антонина Антонова Кръстева Член
141900011 Боян Красимиров Боянов Член
141900011  МАРТИН СТАМЕНОВ СЛАВЧОВ Член
141900011 Зоя Андреева Йорданова Член
141900012 Симона Людмилова Светозарова Председател
141900012 Кристиян Методиев Стаменов Зам. председател
141900012 Цветелина Живкова Иванова Секретар
141900012 Златка Георгиева Георгиева Член
141900012 Веселина Владова Крумова Член
141900012 Андрей Славчев Котев Член
141900012 Анна Николова Аргирова Член
141900013 Светлана Крумова Василева Председател
141900013 АЛЕКСАНДЪР ДАНИЕЛОВ ДОРОХИН Зам. председател
141900013 Ралица Йорданова Стоева Секретар
141900013 Николай Стойнев Георгиев Член
141900013 Георги Манолов Спиридонов Член
141900013 Валери Ташков Аргиров Член
141900013 Надка Янева Рангелова Член

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения