Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Радомир в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир, заведено в РИК - Перник с вх. № 25 от 01.09.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Радомир.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС/16.08.2022 на ЦИК и във връзка с постъпили заявления от политическите партии и коалиции за смяна на членове на СИК на територията на община Радомир РИК-ПЕРНИК:

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Радомир в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 Приложение 1 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност
143600001 Александър Филипов Георгиев Член
143600001 Юлиана Иванова Савова-Стоилова Зам. председател
143600001 Даринка Димитрова Кирилова-Стоименова Член
143600001 Радостина Андонова Андонова Секретар
143600001 Румен Василев Арарски Член
143600001 Петър Богданов Петров Член
143600001 Моника Славчева Методиева Председател
143600001 Албена Станкова Иванова Член
143600001 Мариана Андреева Андреева Член
143600002 Росица Петрова Първанова Член
143600002 Вергиния Георгиева Димитрова -Стоянова Председател
143600002 Полина Димитрова Станчева Член
143600002 Ася Бориславова Манова Член
143600002 Димитринка Николова Найденова Секретар
143600002 Ивайло Иванов Манев Член
143600002 Татяна Йорданова Анева Член
143600002 Емилия Николова Гервазиева Член
143600002 Аделина Илкова Миронова Зам. председател
143600003 Катя Бориславова Сотирова-Стоянчова Член
143600003 Александра Кирилова Александрова -Борисова Председател
143600003 Нина Огнемирова Николаева Член
143600003 Радостина Христоскова Христоскова Член
143600003 Валентина Миткова Георгиева Член
143600003 Красимир Боянов Иванов Член
143600003 Иванка Венциславова Иванова Секретар
143600003 Нина Цветанова Янева Член
143600003 Рената Стоянова Борисова Член
143600004 Росица Калинова Петрова Зам. председател
143600004 Мария Мигленова Матеева-Павлова Член
143600004 Аделина Аспарухова Василева Секретар
143600004 Василка Янева Тренева Член
143600004 Тамара Иванова Христова Председател
143600004 Евгения Николаева Генадиева-Кюркчийска Член
143600004 Ирина Радославова Стойнева Член
143600004 Николета Светославова Миланова Член
143600005 Милодора Димитрова Райчева Член
143600005 Свежа Кирилова Алексиева Член
143600005 Гергана Огнянова Вангелова Секретар
143600005 Любка Петрова Николова Член
143600005 Марио Кирилов Петров Член
143600005 Евелина Василева Серафимова Председател
143600005 Мая Димитрова Михайлова Член
143600005 Мирослав Ивайлов Владимиров Член
143600005 Радостина Кирилова Владимирова Зам. председател
143600006 Елена Йорданова Шафкова Член
143600006 Галина Николова Костадинова Председател
143600006 Елена Георгиева Кожухарова Член
143600006 Йоана Бойкова Стоицева Зам. председател
143600006 Анелия Олегова Анева Секретар
143600006 Христо Кирилов Гогов Член
143600006 Детелина Добрева Георгиева Член
143600006 Ива Валериева Иванова Член
143600006 Андрея Миткова Лазарова Член
143600007 Зоя Руменова Драгомирова Член
143600007 Таня Иванова Костадинова Председател
143600007 Мария Славчова Евдокимова Член
143600007 Юлия Георгиева Златкова Член
143600007 Тошко Иванов Стоянов Член
143600007 Ева Йорданова Крюгерова Секретар
143600007 Христинка Ванчева Стоименова Член
143600007 Елизабета Станиславова Иванова Член
143600007 Ива Валериева Иванова Член
143600008 Илиана Йорданова Боянова Зам. председател
143600008 Гергана Йорданова Кирилова Член
143600008 Радослав Георгиев Панев Член
143600008 Гергана Кирилова Божилова Член
143600008 Красимира Любомирова Иванова Член
143600008 Кристиана Станимирова Борисова Председател
143600008 Емилия Методиева Мицева Член
143600008 Юлия Асенова Севделинова Член
143600008 Милена Драгомирова Драгомирова Секретар
143600009 Аксиния Иванова Стаменкова-Кръстева Член
143600009 Наталия Николаева Христова Секретар
143600009 Карина Емилова Цветкова Член
143600009 Екатерина Иванова Сучева Член
143600009 Анелия Иванова Димитрова Член
143600009 Латинка Емилова Миланова Член
143600009 Венцислав Яворов Калъпчийски Зам. председател
143600009 Богиня Райек Заатри-Калъпчийска Член
143600009 Силвана Александрова Евлогиева Член
143600010 Венцислав Николаев Ставрев Член
143600010 Катрин Емилова Пешева Председател
143600010 Нели Рахилова Стоянова Член
143600010 Евелина Емилова Димитрова Член
143600010 Мая Данаилова Ватрачка Член
143600010 Росица Милчова Стоицева Председател
143600010 Даниела Любомирова Василева Зам. председател
143600010 Десислава Бориславова Димитрова Член
143600010 Емил Тодоров Евлогиев Член
143600011 Надя Антонова Сабахова Член
143600011 Тодорка Станкова Кадийска Член
143600011 Янка Иванова Мирчева Председател
143600011 Евелина Живкова Пандова Член
143600011 Ани Даниелова Борисова Член
143600011 Петя Мирославова Лазарова Секретар
143600011 Роза Стоилова Гогова Член
143600011 Гергана Николаева Михайлова Член
143600011 Моника Йорданова Митева Зам. председател
143600012 Мариана Георгиева Ковачева Член
143600012 Цветелина Андонова Николова Зам. председател
143600012 Калинка Емилова Кирилова Член
143600012 Василка Георгиева Русинова Председател
143600012 Людмила Миткова Петрова Председател
143600012 Петър Стоев Георгиев Член
143600012 Петя Иванова Харизанова Секретар
143600012 Катя Йорданова Баталска Член
143600012 Анета Данаилова Кирилова Член
143600013 Валентина Симеонова Лазарова Член
143600013 Емилия Димитрова Дангърска Секретар
143600013 Миряна Боянова Миткова Член
143600013 Мариана Симеонова Радулова Член
143600013 Роберта Павлова Милчова Зам. председател
143600013 Любомир Иванов Христов Член
143600013 Мария Димитрова Артъкова Председател
143600013 Елизабет Бориславова Радославова Член
143600013 Милена Стоянова Стоилова Зам. председател
143600014 Татяна Любомирова Костова Председател
143600014 Теодора Йорданова Борисова Член
143600014 Венета Любенова Стоева Член
143600014 Йорданка Стоянова Божова Зам. председател
143600014 Мариана Стефанова Кръстева Член
143600014 Ева Иванова Емануилова Член
143600014 Нина Емилова Илиева Член
143600014 Нина Ананиева Асенова Секретар
143600014 Габриела Николаева Николова Член
143600015 Ангел Владимиров Тренев Председател
143600015 Гюлка Евлогиева Зюмбулева Секретар
143600015 Розалина Георгиева Сергиева Член
143600015 Светлана Георгиева Николаева Член
143600015 Невена Аспарухова Панева Член
143600015 Иван Любомиров Христов Член
143600015 Станислава Каменова Василева Зам. председател
143600015 Камелия Владимирова Николова Член
143600015 Гергана Евгениева Стефанова Член
143600016 Гергана Божидарова Сотирова Член
143600016 Даниела Евтимова Накова Зам. председател
143600016 Веселина Методиева Дуева Член
143600016 Ивета Огнянова Терезова Член
143600016 Ради Красимиров Радуилов Член
143600016 Даниел Емилов Иванов Секретар
143600016 Елка Ненчева Миркова Председател
143600017 Анна Николаева Софрониева Председател
143600017 Яница Тодорова Шафкова Зам. председател
143600017 Любка Георгиева Стоилова Член
143600017 Даниела Димитрова Божилова Член
143600017 Цветанка Димитрова Брейчева Член
143600017 Иван Павлов Иванов Член
143600017 Милена Валентинова Миланова Секретар
143600017 Мариана Бонева Крумова Член
143600017 Петър Иванов Николов Член
143600018 Еленка Славева Сотирова Член
143600018 Десислава Петрова Нединска-Ангелова Председател
143600018 Елена Велизарова Джибирска Член
143600018 Гергана Николаева Илиева Член
143600018 Николай Георгиев Николов Член
143600018 Бойко Григоров Стоицев Секретар
143600018 Мариана Георгиева Георгиева Член
143600018 Миглена Валентинова Миткова Член
143600018 Силвия Рангелова Колева Зам. председател
143600019 Антоанета Владимирова Смилкова Председател
143600019 Радина Анатолиева Георгиева Зам. председател
143600019 Георги Николаев Георгиев Член
143600019 Яна Иванова Иванова Член
143600019 Радка Здравкова Шуманова Член
143600019 Даниела Тодорова Търнева Секретар
143600019 Петя Николова Василева Член
143600020 Весела Емилова Бикарска Председател
143600020 Ненчо Николов Банков Член
143600020 Росица Драганова Димова Член
143600020 Юлия Любенова Райнова Член
143600020 Надя Димитрова Веселинова Зам. председател
143600020 Васил Пламенов Василев Член
143600020 Севделина Димитрова Смилкова Секретар
143600021 Фиданка Седефчова Рударска Зам. председател
143600021 Борислав Иванов Борисов Секретар
143600021 Елена Николова Търнева Член
143600021 Анета Стоймирова Симеонова Член
143600021 Надка Данаилова Вучева Член
143600021 Венетка Димитрова Ватрачка Председател
143600021 Петър Георгиев Петров Член
143600022 Силвия Методиева Иванова Член
143600022 Милена Върбанова Човалинова Председател
143600022 Галина Огнянова Герчева Член
143600022 Елена Иванова Стоянова Зам. председател
143600022 Симеон Григоров Йонев Член
143600022 Десислава Георгиева Бакалчева-Борисова Секретар
143600022 Александра Владимирова Тодорова Зам. председател
143600023 Детелина Здравкова Давидкова Председател
143600023 Женя Йорданова Желязкова Зам. председател
143600023 Стефани Ивова Любомирова Член
143600023 Зоя Велева Иванова Член
143600023   Член
143600023 Валентин Стоилов Търнев Секретар
143600023 Цветелина Любомирова Пенева Член
143600024 Елена Ангелова Големинова Секретар
143600024 Величка Георгиева Кръстева Председател
143600024 Христина Димчова Видинова Член
143600024 Марияна Петрова Владимирова Член
143600024   Член
143600024 Марияна Иванова Владичка Зам. председател
143600024 Красимир Стоянов Каменов Член
143600025 Красимира Йорданова Йорданова Зам. председател
143600025 Ирена Георгиева Миркова Секретар
143600025 Илияна Стоянова Стоянова Член
143600025 Зоя Велева Иванова Член
143600025   Член
143600025 Десислава Александрова Ваташка Председател
143600025 Венета Иванова Пиперкова Член
143600026 Йордан Райчев Иванов Член
143600026 Елизабет Колева  Несторова Член
143600026 Мартина Александрова Герчева Член
143600026 Ирена Валентинова Георгиева Секретар
143600026 Красимира Димитрова Иванова Член
143600026 Емилия Владимирова Заркова Зам. председател
143600026 Петър Димитров Мъжгълов Секретар
143600027 Сашко Василев Карамиджанов Член
143600027 Карамфилка Борисова Жикова Секретар
143600027 Мартин Илиянов Стоянов Зам. председател
143600027 Кристиана Никифорова Брейчева Член
143600027   Член
143600027 Ивайло Георгиев Джелепов Председател
143600027 Тошка Огнянова Шопова Член
143600028 Снежанка Илиева Йорданова Член
143600028 Даниела Георгиева Александрова Зам. председател
143600028 Валентин Бориславов Манов Член
143600028 Николай Василев Асенов Секретар
143600028   Член
143600028 Галя Георгиева Ладжова Председател
143600028 Ангелина Бориславова Витанова Секретар
143600029 Цветалина Василева Христова Член
143600029 Анелия Драганова Стоилова Член
143600029 Марио Маринов Велинов Зам. председател
143600029 Десислава Симеонова Боянова Секретар
143600029   Член
143600029 Ирена Петрова Велинова Председател
143600029 Юлиана Любомирова Георгиева Секретар
143600030 Младен Славчов Давидков Член
143600030 Малинка Иванова Радойска Член
143600030 Вероника Миткова Иванова Секретар
143600030 Александър Василев Александров Секретар
143600030 Петър Радославов Крумов Зам. председател
143600030 Стефка Драганова Боянова Председател
143600030 Емилия Славчева Иванова Член
143600031 Бойка Манчова Йорданова Зам. председател
143600031 Нанси Кирилова Анастасова Секретар
143600031 Теодора Иванова Георгиева Член
143600031   Член
143600031 Роза Василева Христова Председател
143600031 Росица Стоименова   Кирилова Член
143600031 Станислав Ивов Стоянчов Член
143600032 Анастасия Спасова Чованска Член
143600032 Моника Иванова Пенкова Председател
143600032 Ирена Иванова Исачка Зам. председател
143600032 Сашка Ангелова Шадова Член
143600032 Румен Александров Иванов Член
143600032 Борислав Емилов Славчов Секретар
143600032 Пламен Стефанов Димитров Член
143600033 Татяна Цветанова Цекова Зам. председател
143600033 Елена Йорданова Стефанова Член
143600033 Людмила Владимирова Стоянова Член
143600033 Веселин Бисеров Веселинов Председател
143600033 Христо Петров Михайлов Член
143600033 Ирина Свиленова Чобанска Секретар
143600033 Илияна Кирилова Илиева Председател
143600034 Станислава Каменова Василева Член
143600034 Йорданка Станкова Петрова Член
143600034 Елена Димитрова Дерлипанска Член
143600034 Асен Спасов Асенов Член
143600034 Полка Стефанова Стоименова Член
143600034   Зам. председател
143600034   Член
143600035 Сашо Борисов Костадинов Секретар
143600035 Елина Кирилова Любенова Зам. председател
143600035 Кирил Методиев Александров Член
143600035 Кирил Петров Кирилов Член
143600035 Горка Асенова Николова Председател
143600035 Габриела Божидарова Методиева Член
143600035   Член
143600036 Цветанка Любомирова Любомирова Председател
143600036 Лилия Георгиева Димитрова Член
143600036 Емилия Методиева Мирчева Член
143600036 Роза Петрова Лазарова Секретар
143600036 Юлиян Красимиров Давидков Зам. председател
143600036 Гергана Любомирова Стоилова Член
143600036 Адриана Милчева Александрова Член
143600037 Марияна Божидарова Драгомирова Зам. председател
143600037 Ирена Петрова Стоянова Секретар
143600037 Аделина Миткова Владимирова Член
143600037 Стефка Пенева Петрова Член
143600037 Детелина Венциславова Котева Член
143600037 Михаела Йорданова Янева Председател
143600037 Елизабет Любенова Милева Член
143600038 Райка Първанова Методиева Зам. председател
143600038 Радостина Божидарова Димитрова Председател
143600038 Бойко Антов Владимиров Член
143600038 Антоанета Кирилова Петрова Член
143600038 Костадинка Тодорова Петева Секретар
143600038 Вера Иванова Христова Член
143600038   Член
143600039 Елена Огнянова Николова Зам. председател
143600039 Валентина Павлова Крумова Член
143600039 Емилия Йорданова Андонова Член
143600039 Ангел Асенов Златанов Член
143600039 Елена Стоилова Грозданова Секретар
143600039 Снежана Йорданова Стоянова Член
143600039 Андрей Пенчев Котев Председател
143600040 Богдан Драгомиров Симеонов Член
143600040 Галя Захариева Стоянчова Зам. председател
143600040 Цветелина Кирилова Георгиева Член
143600040 Мария Лазарова Димитрова Секретар
143600040 Илинка Стефанова Симеонова Председател
143600040 Стоян Асенов Марков Член
143600040 Владимир Евгениев Спиридонов Член
143600041 Емилия Райчева Врабчанска Член
143600041 Капка Кирилова Александрова Председател
143600041 Снежанка Иванова Георгиева Член
143600041 Емилия Страхилова Стоянова-Николова Секретар
143600041 Лиляна Владимирова Васева Зам. председател
143600041 Илона Тодорова Костадинова Член
143600041   Член
143600042 Станка Владимирова Косева Член
143600042 Асенка Кирилова Николова Председател
143600042 Светлана Методиева Мирчева Член
143600042 Иво Цветанов Маджарски Зам. председател
143600042 Владимир Иванов Сергиев Зам. председател
143600042 Диана Божидарова Асенова Член
143600043 Димитър Стоянов Райнски Председател
143600043 Детелина Тодорова Лозанова Секретар
143600043 Марияна Данаилова Димова Член
143600043 Албина Николова Иванова Член
143600043 Стоил Страхилов Йордански Зам. председател
143600043 Магдалена Иванова Андреева Член
143600044 Бисер Симеонов Асенов Член
143600044 Кирил Георгиев Иванов Секретар
143600044 Даниела Бойкова Павлова Член
143600044 Васил Николаев Асенов Член
143600044 Нели Стойнева Неделкова Председател
143600044 Петър Стоянов Андреев Член
143600045 Диляна Станьова Ненкова Член
143600045 Калин Бойков Владимиров Секретар
143600045 ИЛОНА-МАРИ ЙОРДАНОВА БРУСАРСКА-АЛЕКСАНДРОВА Член
143600045 Мирослав Никодимчев Мирчев Член
143600045 Катерина Драгомирова Миланова Зам. председател
143600045 Владимир Ангелов Тренев Член
143600046 Евелина Петрова Методиева Секретар
143600046 Надка Ангелова Велинова Член
143600046 Екатерина Седефчова Методиева Председател
143600046 Светла Йорданова Добренова Член
143600046 Васил Димитров Ильов Зам. председател
143600046 Гергана Георгиева Иванова Член
143600047 Иван Веселинов Стоименов Член
143600047 Снежана Василева Антонова Зам. председател
143600047 Гергана Георгиева Иванова Член
143600047 Сашо Асенов Иванов Председател
143600047 Илиана Валериева Трилова Член
143600047 Илиян Борисов Шупов Член
143600047 Илия Михайлов Пенев Секретар
143600048 Гинка Иванова Георгиева Член
143600048 Татяна Славчова Тренева Секретар
143600048 Елена Иванова Стоянова Член
143600048 Пандо Костов Пандов Член
143600048 Венета Георгиева Йорданска Зам. председател
143600048 Гергана Йорданова Георгиева Председател
143600048 Милен Атанасов Стоянов Член
143600049 Людмила Иванова Георгиева Член
143600049 Илияна Димитрова Ненкова Член
143600049 Димитринка Йорданова Владимирова Член
143600049 Нели Милкова Иванчева Член
143600049 Росица Мирева Стоилова Секретар
143600049 Мариана Димчова Симеонова Зам. председател
143600050 Катя Иванова Димитрова Член
143600050 Станислава Ангелова Рангелова Секретар
143600050 Даниел Боянов Димитров Член
143600050 Велко Стоянов Димитров Член
143600050 Росица Ангелова Хайдукова Зам. председател
143600050 Гергана Асенова Михайлова Член
143600051 Корнелия Димитрова Дойчева Секретар
143600051 Росица Владова Василева Член
143600051 Николина Методиева Бачева Член
143600051 Роза Методиева Георгиева Член
143600051 Петър Методиев Станков Зам. председател
143600051 Мариета Руменова Станкова Член
143600052 Йоана Евгениева Рангелова Член
143600052 Виолета Иванова Ангелова Член
143600052   Председател
143600052   Зам. председател
143600052   Член
143600052   Член
143600053 Гергана Стаменова Томанова Секретар
143600053 Лиляна Ангелова Методиева Член
143600053   Член
143600053   Член
143600053   Член
143600053 Галин Георгиев Киров Председател
143600053   Зам. председател

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:48 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения