Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на определеният упълномощен представител, който ще получава хартиените бюлетини за изборите за народни представители на 02.10.2022г.

На основание 72, ал.1, т. 1 от ИК и във връзка с т.14  от Решение на ЦИК №1266- НС от 15.08.2022 г., Районна избирателна комисия – Перник:

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА  Игнат Стойчев Стойчев , ЕГН:……, като  упълномощено лице  от лицата,  които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 02.10.2022г., ще подписват съответните приемо-предавателни протоколи и ще съпроводят транспортното средство, което превозва отпечатаните хартиени бюлетини до съответния областен център.

ОПРЕДЕЛЯ: Анастасия Соколова като ,упълномощено лице  от лицата,  които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 02.10.2022г., ще подписват съответните приемо-предавателни протоколи и ще съпроводят транспортното средство, което превозва отпечатаните хартиени бюлетини до съответния областен център,

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:53 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения