Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: освобождаване на технически сътрудник, и назначаване на друг за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК, и Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  определеният с Решение № 5– НС от 17.08.2022 г. на РИК –Перник- Бойч Соколов, като :

               ЗА технически сътрудник РИК ОПРЕДЕЛЯ:


 1. Иванина Славчева Богданова, с ЕГН: 0048063832

Същата,  ще  изпълнява следните функции: 

 1. техническо осигуряване на  излъчване  online  заседания на комисията, 
 2. поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК,
 3. обявяване на протоколи, решения и съобщения
 4. и всички останали документи в интернет страницата на РИК, както и  други поставени задачи от РИК Перник.

             Срокът на договора да бъде от 07.09.2022 г.  до 16 октомври 2022 г. включително /14 дни включително от произвеждане на изборите/  включително, като месечното възнаграждение е в размер на   640 лв.,. определено с т. 7.1 от Решение № 1200- НС от 02.08.2022 г. на ЦИК 

            Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник за сключване на граждански договор.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:51 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения