Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Брезник, заведено в РИК - Перник с вх. № 21 от 31.08.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Брезник.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС/16.08.2022. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Брезник  в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно поименен списък - Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Приложение 1: 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност
140800001 Вероника Николова Свиленова - Миткова Председател
140800001 Безцена Александрова Асенова Зам. председател
140800001 Лазар Стефанов Йосифов Секретар
140800001 Елисавета Йорданова Кръстева Член
140800001 Сашко Стойков Евтимов Член
140800001 Яна Николова Кираджиева Член
140800001 Петя василева Несторова Член
140800001 Людмила Кирилова Петкова Член
140800001 Милена Ерменчова Петрова Член
140800002 Аделина Стаменова Лумбарова Председател
140800002 Стефани Тодорова Тодорова Зам. председател
140800002 Божидар Николаев Сергиев Секретар
140800002 Румен Валериев Василев Член
140800002 Лиляна Денкова Бунджулова Член
140800002 Вергиния Лозанова Гьорева Член
140800002 Камелия Скримова Петрова Член
140800002 Димитър Цветанов Карлов Член
140800002 Борислав Иванов Борисов Член
140800003 Ивайло Георгиев Тодоров Председател
140800003 Ина Емилова Величкова Зам. председател
140800003 Галина Стоянчева Герасимова Секретар
140800003 Тодор Горянов Цветанов Член
140800003 Меган Горянова Йорданова Член
140800003 Десислава Георгиева Антонова Член
140800003 Вергиния Валериева Йорданова Член
140800003 Даринка Василева Евтимова Член
140800003 Антон Стефчев Стойнев Член
140800004 Анна Стефанова Огнянова Председател
140800004 Антоанета Борисова Арсова Зам. председател
140800004 Мария Богданчева Петрова Секретар
140800004 Радослав Димитров Костадинов Член
140800004 Катя Кирилова Тодорова Член
140800004 Ани Божидарова Иванова Член
140800004 Анатолий Асенов Теофилов Член
140800004 Габриела Бисерова Григорова Член
140800004 Албена Николова Стойнева Член
140800005 Галина Стаменова Григорова Председател
140800005 Надя Грозданова Петрова Зам. председател
140800005 Златка Максимова Боянова Секретар
140800005 Радка Рангелова Петрова Член
140800005 Юлия Бориславова Стоянова Член
140800005 Гергана Станкова Василева Член
140800005 Елена Кирилова Любомирова Член
140800006 Татяна Стефчева Стойнева Председател
140800006 Анна Аспарухова Стоянова Зам. председател
140800006 Радка Иванова Георгиева Секретар
140800006 Румен Стефанов Теофилов Член
140800006 Георги Тодоров Георгиев Член
140800006 Виолета Георгиева Димитрова Член
140800006 Мария Асенова Николова Член
140800007 Леонора Филипова Костова Председател
140800007 Юлиана Петрова Иванова Зам. председател
140800007 Емилия Иванова Георгиева Секретар
140800007 Йорданка Борисова Стаменова Член
140800007 Борислава Илчева Боянова Член
140800007 Катя Тошева Станоева Член
140800007 Христина Димитрова Давидкова Член
140800008 Снежана Исталянова Жаблянова Председател
140800008 Таня Асенова Ставрева Зам. председател
140800008 Нели Стойнева Божилова Секретар
140800008 Валентин Костадинов Цветанов Член
140800008 Фронка Манчова Първанова Член
140800008 Елина валентинова Михайлова Член
140800008 Иван Петков Павлов Член
140800009 Ваня Богданова Стоянова Председател
140800009 Цветелина Русева Иванова Зам. председател
140800009 Татяна Богданова Тодорова Секретар
140800009 Ангел Борисов Николов Член
140800009 Снежана Ангелова Свиленова Член
140800009 Десислава Христова Младенова Член
140800009 Кристиян Бойков Владимиров Член
140800010 Симона Владимирова Свиленова Председател
140800010 Лъчезар Ивов Александров Зам. председател
140800010 Василена Симеонова Свиленова Секретар
140800010 Вяра Димова Добревска Член
140800010 Галина Илиева Димитрова Член
140800010 Роза Любомирова Цекова Член
140800010 Ваня Филипова Любомирова Член
140800011 Радослав Цветанов Цветанов Председател
140800011 Детелина Венциславова Котева Зам. председател
140800011 Николинка Стоянова Байкова Секретар
140800011 Емилия Стойчева Рангелова Член
140800011 Анелия Тодорова Стратиева Член
140800011 Симона Стоилова Стоилова  Член
140800011 Анжелина Валериева Борисова Член
140800012 Пирина Илчева Пиринчева Председател
140800012 Бистра Захариева Йорданова Зам. председател
140800012 Петя Стефанова Миткова Секретар
140800012 Станка Иванова Крумова Член
140800012 Боян Андреев Рангелов Член
140800012 Методи Борисов Методиев Член
140800012 Красимир Ефтимов Темелков Член
140800013 Мария Иванова Янкова Председател
140800013 Десислава Николова Стоянова Зам. председател
140800013 Стефани Пламенова Крумова  Секретар
140800013 Диляна Николаева Стоилкова Член
140800013 Яна Славчева Рангелова Член
140800013 Иво Евтимов Крумов Член
140800013 Йордан Михайлов Йорданов Член
140800014 Венера Петрова Никодимова Председател
140800014 Пламен Димитров Янков Зам. председател
140800014 Симона Иванова Рангелова - Павлова Секретар
140800014 Елена Иванова Крумова Член
140800014 Илчо Борисов Боянов Член
140800014 Василка Александрова Василева Член
140800014 Стоян Стойчев Стоянов  Член
140800015 Емилия Боянова Първанова Председател
140800015 Калин Николаев Михайлов Зам. председател
140800015 Невянчо Ангелов Милев Секретар
140800015 Неделка Кирилова Първанова Член
140800015 Виолета Михайлова Петрова Член
140800015 Бисер Стоянов Райчев Член
140800015 Бисерчо Кръстов Стоилов Член
140800016 Венчо Григоров Тодоров Председател
140800016 Германа Петрова Мишова Зам. председател
140800016 Ивелина Георгиева Славчева Секретар
140800016 Весела Стоянова Стоянова Член
140800016 Асен Боянов Петрунов Член
140800016 Новко Стоилков Манов Член
140800016 Емил Валентинов Стоилов Член
140800017 Любка Илиева Стилянова Председател
140800017 Венетка Венкова Димитрова Зам. председател
140800017 Райна Стоилова Григорова Секретар
140800017 Кирил Петров Евтимов Член
140800017 Станка Владова Тодорова Член
140800017 Билян Цветелинов Димитров Член
140800017 Павел Георгиев Черийски Член
140800018 Ваня Иванова Банкова Председател
140800018 Веско Димитров Соколов Зам. председател
140800018 Кирил Велинов Антов Секретар
140800018 Лорита Михайлова Стоянова Член
140800018 Людмила Георгиева Стоилова Член
140800018 Витка Йорданова Кръстева Член
140800018 Полина Петрова Славчева Член
140800019 Владимир Станьов Владов Председател
140800019 Елица Георгиева Тодорова Зам. председател
140800019 Веселинка Стойнева Неделкова Секретар
140800019 Иван Иванов Петров Член
140800019 Емилия Ценкова Петрова Член
140800019 Дафина Александрова Тодорова Член
140800019 Симона Божилова Стоянова Член
140800020 Клара Василева Илиева Председател
140800020 Германа Петрова Мишова Председател
140800020 Цвета Борисова Минкова Секретар
140800020 Зоя Петрова Манасиева Член
140800020 Росица Георгиева Рангелова Член
140800020 Стоянка Стоилова Владимирова Член
140800020 Емилия Асенова Александрова Член
140800021 Георги Иванов Костов Председател
140800021 Румен Любомиров Иванов Зам. председател
140800021 Кирил Матев Динев Секретар
140800021 Ветка Велинова Божкова Член
140800021 Станислав Веселинов Беневски  Член
140800021 Росица Кирилова Станимирова Член
140800021 Цветанка Стефанова Тодорова Член
140800022 Първан Димитров Първанов Председател
140800022 Босилка Карамфилова Николова Зам. председател
140800022 Лариса Веселинова Меримчова Секретар
140800022 Стефан Методиев Арсов Член
140800022 Виолета Асенова Стоянова Член
140800022 Виолета Лозанова Стоянова Член
140800022 Пламен Павлов Григоров Член
140800023 Здравка Асенова Иванова Председател
140800023 Стойна Борисова Захариева Зам. председател
140800023 Ивета Руменова Седевчева Секретар
140800023 Иванка Петрова Стоянова Член
140800023 Любка василева Стоянова Член
140800023 Мирослав Мирославов Петров Член
140800023 Лиляна Теофилова Иванова-Арсова Член
140800024 Любка Миткова Евтимова Председател
140800024 Емилия Стоянова Цветкова Зам. председател
140800024 Илиана Василева Ненкова Секретар
140800024 Лиляна Евлогиева Палигорска Член
140800024 Петър Стоилов Стоичков Член
140800024 Николай Борисов Котев Член
140800024 Петър стефанов Йосифов Член
140800025 Моника Маноилова Неделкова Председател
140800025 Цветелина Бойкова Генадиева  Зам. председател
140800025 Емилия Цанкова Иванчева Секретар
140800025 Вероника Манолова Станимирова Член
140800025 Силвия Атанасова Райчева Член
140800025 Цветелина Петрова Йорданова Член
140800025 Драго Петров Павлов Член
140800026 Милка Борисова Павлова Председател
140800026 Методи Велинов Андреев Зам. председател
140800026 Веселин Цветанов Цветков Секретар
140800026 Йорданка Славчева Иванова Член
140800026 Таня Кирилова Велинова Член
140800026 Наташа Костадинова Кръстева Член
140800026 Росен Любомиров Иванов Член

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения