Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Перник, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, заведено в РИК - Перник с вх. № 27 от 01.09.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Перник.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС/16.08.2022 на ЦИК и във връзка с постъпили заявления от политическите партии и коалиции за смяна на членове на СИК на територията на община Перник, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 Приложение 1: 

 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност
143200001 Василка Николова Сергиева Председател
143200001 Радослав Бойчев Йорданов Зам. председател
143200001 Росица Йорданова Иванова Секретар
143200001 Рая Рангелова Кирилова Член
143200001 Християн Петров Кременлиев Член
143200001 Вера Владимирова Банчева Член
143200001 Кристина Асенова Траянова Член
143200001 Памела Мартинова Петрова Член
143200001 Красимир Стефанов Методиев Член
143200002 Орлин Стоянов Георгиев Председател
143200002 Николета Велизар Николаева Зам. председател
143200002 Боряна Цонева Хинова Секретар
143200002 Симеон Сашов Шопски Член
143200002 Георги Георгиев Георгиев Член
143200002 Виолета Йорданова Мечкарска Член
143200002 Пламен Тодоров Сергиев Член
143200002 Анна Иванова Петрунова Член
143200002 Радослав Асенов Богоев Член
143200003 Радислав Пламенов Тодоров Председател
143200003 Розалина Георгиева Георгиева Зам. председател
143200003 Александър Даниелов Дорохин Секретар
143200003 Йоана Цветанова Христова Член
143200003 Александър Божидаров Киров Член
143200003 Екатерина Бориславова Рангелова Член
143200003 Красимира Георгиева Асенова Член
143200003 Георги Стефанов Христов Член
143200003 Михаела Стоилова Стоилова Член
143200004 Петя Седефова Накева Председател
143200004 Славка Борисова Александрова Зам. председател
143200004 Стаменка Кирилова Велинова Секретар
143200004 Анжела Методиева Йорданова Член
143200004 Божидар Милков Спасов Член
143200004 Галина Евтимова Станиславова Член
143200004 Кимбърли Антонова Божичкова Член
143200004 Мартин Тодоров Петров Член
143200004 Васко Леденчов Карамфилов Член
143200005 Елеонора Методиева Лазова Председател
143200005 Цветанка Димитрова Антонова Зам. председател
143200005 Магдалена Владимирова Сергиева Секретар
143200005 Антоанета Николова Георгиева Член
143200005 Ива Методиева Иванова Член
143200005 Румяна Момчева Лазарова Член
143200005 Николай Методиев Чорапинов Член
143200005 Дафина Александрова Георгиева Член
143200005 Петя Костова Янакиева Член
143200006 Милена Цветанова Сергиева-Маджарова Председател
143200006 Габриела Росенова Топалова Зам. председател
143200006 Кристина Огнянова Черногорова Секретар
143200006 Доника Андонова Костова Член
143200006 Ванеса Страшимирова Василева Член
143200006 Даниела Кирилова Георгиева Член
143200006 Елена Славчева Асенова Член
143200006 Костадин Лозанов Павлов Член
143200006 Цветелина Йорданова Асенова Член
143200007 Сабина Георгиева Кирилова Председател
143200007 Ивелина Ивайлова Емилова Зам. председател
143200007 Моника Янкова Георгиева Секретар
143200007 Ваня Георгиева Киркова Член
143200007 Сашка Янева Стефанова Член
143200007 Драга Симеонова Терзийска Член
143200007 Росица Иванова Иванова Член
143200007 Магдалена Йосифова Ганкова Член
143200007 Снежина Павлинова Николова Член
143200008 Бойка Николова Иванова Председател
143200008 Румяна Данаилова Алексиева Зам. председател
143200008 Методи Павлов Теофилов Секретар
143200008 Албена Георгиева Сълова Член
143200008 Вероника Ивайлова Василева Член
143200008 Августина Аспарухова Стефанова Член
143200008 Александра Бориславова Георгиева Член
143200008   Член
143200008 Веселин Бисеров Веселинов Член
143200009 Емил Веселинов Върбанов Председател
143200009 Антония Иванова Динева Зам. председател
143200009 Яна Свиленова Александрова Секретар
143200009 Евка Филипова Христова Член
143200009 Петър Рангелов Шадов Член
143200009 Берта Валентинова Божидарова Член
143200009 Вергиния Ангелова Методиева Член
143200009 Сузана Мартинова Бозаджийска Член
143200009 Милан Владимиров Владимиров Член
143200010 Лариса Юриевна Корольова Председател
143200010 Валерия Бойчева Владимирова Зам. председател
143200010 Доника Петрова Владимирова Секретар
143200010 Ирена Христова Славова Член
143200010 София Сашова Николова Член
143200010 Бойка Любчова Милева Член
143200010 Занка Иванова Илиева Член
143200010 Катерина Димитрова Зъбчева Член
143200010 Радостина Андонова Андонова  Член
143200011 Даниела Валериева Енева-Василева Председател
143200011 Никол Бориславова Симеонова Зам. председател
143200011 Емил Яворов Михов Секретар
143200011 Светла Методиева Михалкова Член
143200011 Веселка Николова Стефанова Член
143200011 Пенка Никодимова Игнатова Член
143200011 Василка Николова Златанова Член
143200011 Елица Кирилова Димчовска Член
143200011 Ангел Павлов Николов Член
143200012 Стефан Христов Станчев Председател
143200012 Стефани Александрова Здравкова Зам. председател
143200012 Валентин Кирилов Каратов Секретар
143200012 Стела Атанасова Сотирова Член
143200012 Минчо Малинов Владимиров Член
143200012 Пламен Ананков Илиев Член
143200012 Любчо Иванов Йорданов Член
143200012 Юлиан Димитров Евтимов Член
143200012 Виктор Руменов Лефтеров Член
143200013 Севдалина Иванова Тодорова Председател
143200013 Християна Руменова Цанкова Зам. председател
143200013 Джулио Йорданов Йорданов Секретар
143200013 Лилия Йорданова Мицева Член
143200013 Стоянка Димитрова Георгиева-Петрова Член
143200013 Ванеса Стефанова Накова Член
143200013 Илияна Георгиева Иванова Член
143200013 Николай Симеонов Борисов Член
143200013 Венцислав Митков Игнатов Член
143200014 Ирина Георгиева Костова Председател
143200014 Тинка Методиева Захаринова Зам. председател
143200014 Алберто Любомиров Кирилов Секретар
143200014 Никола Красимиров Кръстев Член
143200014 Лиляна Димитрова Тупанкова Член
143200014 Венера Петрова Нешкова Член
143200014 Светлослав Цветанов Цветков Член
143200015 Радка Христова Чакалова Председател
143200015 Ирена Стойчева Деянова Зам. председател
143200015 Ясен Яворов Михов Секретар
143200015 Симона Мартинова Попова Член
143200015 Димитричка Миткова Михайлова Член
143200015 Веса Милошова Йорданова Член
143200015 Моника Бисерова Накова Член
143200015 Ирена Петрова Цанова Член
143200015 Светлана Крумова Василева Член
143200016 Василка Георгиева Ганчева Председател
143200016 Александра Цветанова Стоилова Зам. председател
143200016 Петя Николаева Петрова Секретар
143200016 Михаела Иванова Ангелова Член
143200016 Дарина Георгиева Ангелова Член
143200016 Виолета Цветкова Кръстева Член
143200016 Симона Йорданова Томова Член
143200016 Катина Владимирова Стоянова Член
143200016 Румяна Данаилова Алексиева Член
143200017 Силвия Стоянова Седевчева Председател
143200017 Анита Кирилова Георгиева Зам. председател
143200017 Анета Тодорова Василева Секретар
143200017 Виктория Костадинова Викторова Член
143200017 Анита Кирилова Георгиева Член
143200017 Стоян василев Димитров Член
143200017 Цветелина Бориславова Антова Член
143200017 Венелина Седефова Велинова Член
143200017 Мария Иванова Любомирова Член
143200018 Аксиния Стоянова Стоева Председател
143200018 Здравко Павлов Наков Зам. председател
143200018 Антония Валериева Стоянова Секретар
143200018 Василка Стоянова Райчева Член
143200018 Надя Симеонова Любенова Член
143200018 Симеон Георгиев Георгиев Член
143200018 Екатерина Калева Член
143200018 Росен Димитров Савов Член
143200018 Младислав Стоянов Нанчев Член
143200019 Александрина Иванова Генева Председател
143200019 Георги Димитров Георгиев Зам. председател
143200019 Милена Калинова Иванова Секретар
143200019 Валя Кирилова Сергиева Член
143200019 Галина Стоянова Вутова Член
143200019   Член
143200019 Кристина Емилова Атанасова Член
143200019 Калоян Антонов Шаренков Член
143200019 Васко Леденчов Карамфилов Член
143200020 Мария Христова Крайнева Председател
143200020 Весела Романова Венциславова Зам. председател
143200020 Диана Кирилова манолова Секретар
143200020 Моника Симеонова Петрова Член
143200020 Иван Владимиров Михалков Член
143200020 Зоя Петрова Василева Член
143200020 Маринела Богданова Вълчева Член
143200020 Светлана Илиева Боянова Член
143200020 Магдалена Владимирова Сергиева Член
143200021 Мартин Илиев Иванов Председател
143200021 Мартин Руменов Димитров Зам. председател
143200021 Миглена Петьова Станимирова Секретар
143200021 Павлина Александрова Иванова Член
143200021 Венеция Виолинова Рангелова Член
143200021 Невена Несторова Стоилова Член
143200021 Володя Маринов Морарски Член
143200021 Гергана Василева Евстратиева Член
143200021 Виолета Ивайлова Асенова Член
143200022 Добрина Димитрова Костова Председател
143200022 Силвия Яворова Тодорова Зам. председател
143200022 Ирина Цветанова Коцева Секретар
143200022 Теодора Юриева Богданова Член
143200022 Емилия Венева Игнатова Член
143200022 Капка Сашова Найденова Член
143200022 Алекс Ивов Георгиев Член
143200022 Тончо Иванов Тонев Член
143200022 Елизабета Юриева Пенчева Член
143200023 Ирина Тончева Тонева Председател
143200023 Мария Петрова Вангелова Зам. председател
143200023 Ели Иванова Драгомирова Секретар
143200023 Мира Венциславова Димитрова Член
143200023 Гергана Боянова Славчева Член
143200023 Катинка Асенова Зарева Член
143200023 Евгения Кънчева Николова Член
143200023 Теодора Йорданова Кирилова Член
143200023 Петранка Рачова Василева-Димитрова Член
143200024 Георги Кирчев Кирилов Председател
143200024 Васил Йорданов Петров Зам. председател
143200024 Жасмина Йорданова Димитрова Секретар
143200024 Митко Владов Николов Член
143200024 Нели Момчилова Георгиева Член
143200024 Виктория Николаева Йорданова Член
143200024 Нелина Лъчезарова Димитрова Член
143200024 Петър Антонов Шаренков Член
143200024 Вера Юревна Груева Член
143200025 Димитър Стефанов Митов Председател
143200025 Кристиана Кирилова Сотирова Зам. председател
143200025 Мариела Спасова Велинова Секретар
143200025 Виктория Стоянова Стоянова Член
143200025 Анелия Славчева Динева Член
143200025 Владимир Костадинов Гаров Член
143200025 Олга Колева Тошева Член
143200025 Елена Стефанова Петрова Член
143200025 Снежана Иванова Груева Член
143200026 Галина Георгиева Кирилова Председател
143200026 Мариана Иванова Горолова Зам. председател
143200026 Гергана Димитрова Караколус Секретар
143200026 Силва Славчова Нотева Член
143200026 Георги Стоянов Георгиев Член
143200026 Елица Руменова Михова Член
143200026 Красимир Йорданов Пенев Член
143200026 Георги Веселинов Петров Член
143200026 Елена Славчева Асенова Член
143200027 Катя Манолова Сергиева Председател
143200027 Антоанета Крумова Алексова Зам. председател
143200027 Антоанета Стоилова Арсова Секретар
143200027 Симона Красимирова Петрова Член
143200027 Ивет Едмон Димитрова Член
143200027 Румяна Благоева Боянова Член
143200027 Весела Георгиева Илиева Член
143200027 Пламен Георгиев Коритаров Член
143200027 Емануела Георгиева Емилова Член
143200028 Мая Христова Кирилова Председател
143200028 Александра Александрова Владимирова Зам. председател
143200028 Иванета Бончева Бонева Секретар
143200028 Даниела Василева Христова Член
143200028 Христо Георгиев Манов Член
143200028 Милена Иванова Станимирова Член
143200028 Гергана Боянова Спасова Член
143200028 Румен Кирилов Боянов Член
143200028 Мария Пенчева Любомирова Член
143200029 Боряна Бойчева Цветкова Председател
143200029 Лиляна Стоянова Ангелова Зам. председател
143200029 Елизабет Темелкова Червенкова Секретар
143200029 Боряна Александрова Йонкова Член
143200029 Вяра Венциславова Рангелова Член
143200029 Бойка Георгиева Адамова Член
143200029 Стефанка Асенова Величкова Член
143200030 Сийка Николова Мануилова Председател
143200030 Зоя Борисова Николова Зам. председател
143200030 Магдалена Богданова Станкова Секретар
143200030 Антоанета Рафаилова Миленова Член
143200030 Лилия Василева Михайлова Член
143200030 Венета Кирилова Филипова Член
143200030 Зорница Миткова Митева Член
143200031 Станислава Кирилова Любенова Председател
143200031 Антоанета Любомирова Карамфилова Зам. председател
143200031 Ивайло Илийчов Стоянов Секретар
143200031 Валентина Василева Славчева Член
143200031 Евгени Белов Гергов Член
143200031 Валентина Евлогиева Славчева-Илиева Член
143200031 Анжело Димитров Лазаров Член
143200031 Недина Красенова Калева Член
143200031 Ангел Митков Николов Член
143200032 Каролина Емилова Василева Председател
143200032 Давид Радославов Петков Зам. председател
143200032 Вера Христова Цветкова Секретар
143200032 Теменужка Йорданова Славова Член
143200032 Кристиана Петрова Такова Член
143200032 Мренка Павлова Йонева Член
143200032 Александра Стефанова Далева Член
143200032 Виолета Тодорчева Любомирова Член
143200032 Пламен Иванов Кирилов Член
143200033 Христина Никова Христова Председател
143200033 Ивета Бойкова Стойнова Зам. председател
143200033 Славей Иванов Славейков Секретар
143200033 Елица Руменова Джамова Член
143200033 Адриан георгиев Георгиев Член
143200033 Стана Атанасова Андонова Член
143200033 Евелина Кирилова Асенова Член
143200033 Стефка Иванова Александрова Член
143200033 Павлина Димитрова Вангелова Член
143200034 Миглена Василева Йорданова Председател
143200034 Цветанка Първанова Миланова Зам. председател
143200034 Татяна Славчева Виолетова Секретар
143200034 Даниела Русева Захова Член
143200034 Лидия Руменова Джамова Член
143200034 Силвия Антонова Богомилова Член
143200034 Методи Милчов Николов Член
143200034 Милка Николова Витанова Член
143200034 Антон Петков Асенов Член
143200035 Валентина Любомирова Андреева Председател
143200035 Никол Руменова Николова Зам. председател
143200035 Теодора Филипова Иванова Секретар
143200035 Елеонора Методиева Милошева Член
143200035 Станка Иванова Микова Член
143200035 Христина Любомирова Богданова Член
143200035 Валентина Симеонова Владимирова Член
143200036 Светослава Христова Василева Председател
143200036 Милена Петрова Младенова-Денкова Зам. председател
143200036 Ина кирилова кирилова Секретар
143200036 Мария Миланова Миланова Член
143200036 Явор Любомиров Благоев Член
143200036 Йордан Бойков Троянов Член
143200036 Спас Зафиров Първанов Член
143200036 Лилия Стефанова Иванова Член
143200036 Александър Михайлов Викилев Член
143200037 Нина Иванова Лазова Председател
143200037 Елеонора Горянова Иванова Зам. председател
143200037 Илияна Валериева Мирчева Секретар
143200037 Цветелина Иванова Маркова Член
143200037 Сибин Христов Петков Член
143200037 Митко Богоев Асенов Член
143200037 Надя Пламенова Иванова Член
143200038 Десислава Георгиева Стоилова Председател
143200038 Юлия Иванова Драгомирова Зам. председател
143200038 Валентина Йонова Георгиева Секретар
143200038 Пенка Любенова Данаилова Член
143200038 Мартин Данаилов Цветковски Член
143200038 Стойна Найчова Иванова Член
143200038 Анелия Славчева Динева Член
143200038 Десислава Чавдарова Кирилова Член
143200038 Лора Емил Аладжем Член
143200039 Илияна Манолова Илиева Председател
143200039 Радослава Рангелова Драганова Зам. председател
143200039 Татяна Стоянова Стоянова Секретар
143200039 Виолета Стоилова Деянова Член
143200039 Лилия Кирилова Радославова Член
143200039 Даниела Милчева Петрова Член
143200039 Ивона Кирилова Кирилова Член
143200039 Румяна Лозанова Евтимова Член
143200039 Красимир Стефанов Методиев Член
143200040 Ася Петрова Соколова Председател
143200040 Славка Кирилова Бончева-Гергова Зам. председател
143200040 Биляна Ангелова Александрова Секретар
143200040 Офелия Кирилова Костадинова Член
143200040 Георги Божидаров Гълъбов Член
143200040 Зоя Свиленова Славчева Член
143200040 Христина Борисова Георгиева Член
143200040 Тинка Миланова Петрова Член
143200040 Радостин Асенов Богоев Член
143200041 Гергана Димитрова Христова Председател
143200041 Кристина Иванова Иванова Зам. председател
143200041 Никита Наскова Симчова Секретар
143200041 Ваня Валентинова Коцева Член
143200041 Валентин Любомиров Благоев Член
143200041 Петър Димитров Йоргов Член
143200041 Илиана Райчева Атанасова Член
143200041 Цвета Енчева Петрушинова Член
143200041 Татяна Стоилова Стоилова Член
143200042 Геновева Димитрова Ивчева Председател
143200042 Албена Ангелова Аспарухова Зам. председател
143200042 Явор Младенов Рангелов Секретар
143200042 Ивайло Бончев Атанасов Член
143200042 Антония Тодорова Любомирова Член
143200042 Галина Георгиева Борисова Член
143200042 Жасмина Симеонова Бележкова Член
143200042 Диана Асенова Йорданова Член
143200042 Александра Красимирова Димитрова Член
143200043 Даниела Милчева Петрова Председател
143200043 Тенка Борисова Иванова Зам. председател
143200043 Катя Лазарова Борисова Секретар
143200043 Михаела Георгиева Методиева Член
143200043 Мариела Георгиева Петрова Член
143200043 Любослава Валентинова Георгиева-Илиева Член
143200043 Цветелина Иванова Лазарова Член
143200043 Аспарух Анатолиев Аспарухов Член
143200043 Виолета Ивайлова Асенова Член
143200044 Славка Василева Панева Председател
143200044 Мария Стоянова Мавродиева Зам. председател
143200044 Станислава Иванова Тодорова Секретар
143200044 Любослава Бойкова Темелакиева Член
143200044 Десислава Кирилова Маринова Член
143200044 Дана Велинова Николова Член
143200044 Мартин Иванов Григоров Член
143200044 Гергана Стефчова Димитрова Член
143200044 Елизабет Юриева Пенчева Член
143200045 Десислава Христова Григорова Председател
143200045 Десислава Любомирова Асенова Зам. председател
143200045 Венелин Маринов Веселинов Секретар
143200045 Кристиян Мирославов Петров Член
143200045 Данаил Василев Димитров Член
143200045 Василка Асенова Костадинова Член
143200045 Ивайло Валериев Димитров Член
143200045 Калин Руменов кирилов Член
143200045 Мария Петрова Вангелова Член
143200046 Мария-Йоанна Богомилова Иванова Председател
143200046 Кирил Иванов Григоров Зам. председател
143200046 Александър Илиев Христов Секретар
143200046 Иван Петров Иванов Член
143200046 Петя Николаева Георгиева Член
143200046 Милен Владиславов Ангелов Член
143200046 Ивелин Бориславов Борисов Член
143200046 Надежда костадинова Йорданова Член
143200046 Николета Иванова Шанова Член
143200047 Лариса Руменова Латинова Председател
143200047 Богомил Стоянов Иванов Зам. председател
143200047 Михаела Михайлова Димитрова Секретар
143200047 Диана Страхилова Ценева Член
143200047 Мартина Николаева Георгиева Член
143200047 Пламен Василев кирилов Член
143200047 Райчо Илиев Тутулов Член
143200047 Румен Илиев Китов Член
143200047 Калина Неделчева Калчева Член
143200048 Ирена страхилова Викторова Председател
143200048 Светлана Петрова Драгомирова Зам. председател
143200048 Катя Димитрова Иванова Секретар
143200048 Цветан Стоилов Драганов Член
143200048 Анита Радоилова Траянова Член
143200048 Гошо Крумов Кирилов Член
143200048 Веселин Величков Христов Член
143200049 Антонина Тодорова Тодорова Председател
143200049 Цветанка Павлова Боянова Зам. председател
143200049 Светла Русанова Янкова Секретар
143200049 Анна Кирилова Йорданова Член
143200049 Божидар Василев Стоичков Член
143200049 Емилия Стоядинова Колева Член
143200049 Юлия Янева Георгиева Член
143200050 Ася Стефчева Асенова Председател
143200050 Мартина Красимирова Дечева Зам. председател
143200050 Лидия Лазарова Стоилова Секретар
143200050 Даниела Йорданова Крумова Член
143200050 Янка Руменова Живкова Член
143200050 Мария Александрова Дамянова Член
143200050 Милена Райчева Тутулова Член
143200050 Снежана Георгиева Донкова Член
143200050 Лилия Рангелова Стоянова Член
143200051 Цветелина Милчева Георгиева Председател
143200051 Вергиния Райчева Василева Зам. председател
143200051 Зорница Василева Лазарова Секретар
143200051 Денис Михайлов Стоев Член
143200051 Радослав Иванов Кюркчийски Член
143200051 Валентин Стоилов Григоров Член
143200051 Яна Георгиева Димитрова Член
143200052 Диана Иванова Джамова Председател
143200052 Искра Рангелова Евстатиева Зам. председател
143200052 Анита Георгиева Дойчева Секретар
143200052 Емилия Велинова Атанасова Член
143200052 Златка Михайлова Стоянова Член
143200052 Сийка Димитрова Дурева-Шилева Член
143200052 Ивелина Ицкова Крумова Член
143200053 Ивайло Михайлов Борисов Председател
143200053 Емилия Илиева Методиева Зам. председател
143200053 Роберто Олегов Петров Секретар
143200053 Сашка Асенова Кирилова Член
143200053 Петя Антонова Кирилова Член
143200053 Веселин Бисеров Веселинов Член
143200053 Михаела Ивайлова Велкова Член
143200053 Росица Кирилова Евтимова Член
143200053 Ирена Стоянова Найденова Член
143200054 Екатерина Кирилова Александрова Председател
143200054 Татяна Нинова Борисова Зам. председател
143200054 Милка Димитрова Стоймирска Секретар
143200054 Параскева Иванова Рангелова Член
143200054 Светлана Петрова Богданова Член
143200054 Биляна Кирилова Станимирова Член
143200054 Капка Спасова Станчева Член
143200054 Силвия Данчева Спасова Член
143200054 Симка Живкова Стратиева Член
143200055 Аделина Йорданова Лефтерова Председател
143200055 Таня Младенова Божилова-Николова Зам. председател
143200055 Катя Александрова Борисова Секретар
143200055 Сашка Тодорова Велинова Член
143200055 Магделена Крумова Тихомирова Член
143200055 Бойка Цветкова Александрова Член
143200055 Ива Николова Цветкова Член
143200055 Вержиния Василева Иванова Член
143200055 Пламен Рангелов Манолов Член
143200056 Йорданка Любомирова Василева Председател
143200056 Румяна Тодорова Веселинова Зам. председател
143200056 Станка Велинова Живкова Секретар
143200056 Валентина Тодорова Тенева Член
143200056 Веселина Ненчева Василева Член
143200056 Ива Кирилова Арсова Член
143200056 Росен Антов Симеонов Член
143200056 Орлин Стефанов Рачев Член
143200056 Стефани Стефанова Методиева Член
143200057 Антон Николаев Вълков Председател
143200057 Силвия Рангелова Божидарова Зам. председател
143200057 Георги Методиев Михалков Секретар
143200057 Даниела Спасова Тронкова Член
143200057 Даниела Бориславова Василева Член
143200057 Кирил Николаев Стаматиев Член
143200057 Мая Йорданова Симеонова Член
143200057 Десислава Иванова Седефчева Член
143200057 Даяна Пламенова Арсова Член
143200058 Румяна Йорданова Боянова Председател
143200058 Диляна Кирилова Димитрова Зам. председател
143200058 Искра Макариева Миланова Секретар
143200058 Станислава Георгиева Граматикова Член
143200058 Валерияна Георгиева Павлова Член
143200058 Даниела Христова Димитрова Член
143200058 Мирослав Юлианов Кирилов Член
143200058 Адриан Димитров Димитров Член
143200058 Станислава Янева Георгиева Член
143200059 Биляна Евгениева Миткова Председател
143200059 Станислава Кирилова Арсова-Крумова Зам. председател
143200059 Мишел Ивайлова Цветанова Секретар
143200059 Маруся Левтерова Христова Член
143200059 Снежана Никова кръстева Член
143200059 Василка Иванова Николова Член
143200059 Митко Веселинов Митков Член
143200059 Зорница Бойкова Стоянова Член
143200059 Галина Георгиева Димитрова Член
143200060 Златина Данаилова Василева Председател
143200060 Ана Пламенова Момъкова Зам. председател
143200060 Радослав Божидаров Боянски Секретар
143200060 Елена Петрова Романова Член
143200060 Ирена Иванова Драгомирова Член
143200060 Румяна Александрова Николова Член
143200060 Катрин Иннова Здравкова Член
143200060 Мария Николаева Николова Член
143200060 Елица Ицкова Крумова-Методиева Член
143200061 Цветанка Павлова Боянова Председател
143200061 Александра Димитрова Симеонова Зам. председател
143200061 Мариана Славчева Василева Секретар
143200061 Милена Цветанова Виткова -Стаменова Член
143200061 Божурка Алексиева Драгомирова Член
143200061 Десислава Георгиева Петрова Член
143200061 Мирослава Валентинова Георгиева Член
143200061 Мериам Сухел Абузахер Член
143200061 Татяна Викторова Стоядинова Член
143200062 Робертина Кирилова Петрова Председател
143200062 Борка Аспарухова Димитрова Зам. председател
143200062 Росица Георгиева Александрова Секретар
143200062 Елица Йорданова Крумова Член
143200062 Габриела Росенова Топалова Член
143200062 Ралица Методиева Георгиева Член
143200062 Биляна Василева Страхилова Член
143200062 Людмила Манасиева Иванова Член
143200062 Зоя Андреева Йорданова Член
143200063 Васил Михайлов Златков Председател
143200063 Емилия Ивова Иванова Зам. председател
143200063 Александър Даниелов Дорохин Секретар
143200063 Николай Първанов Рашев Член
143200063 Василка Богданова Владимирова Член
143200063 Константин Славчев костадинов Член
143200063 Лиляна Станкова струмина Член
143200063 Денислав Йорданов Димитров Член
143200063 Даниела Христова Нинкова Член
143200064 Емилия Асенова Николова Председател
143200064 Виктория Петрова Велкова Зам. председател
143200064 Диана Василева Гьорева Секретар
143200064 Румяна Евтимова Цветанова Член
143200064 Валерия Валериева Захариева Член
143200064 Валентин Петров Костадинов Член
143200064 Иванка Петрова Митова Член
143200064 Оля Кирилова Богомилова Член
143200064 Надя Георгиева Балабанова Член
143200065 Людмила Стоянова Дойчинова Председател
143200065 Адрияна Недкова Борисова Зам. председател
143200065 Зоя Миткова Мирчева Секретар
143200065 Йордан Благоев Щреков Член
143200065 Ася Игнатова Иванова Член
143200065 Фердо Асенов Варадинов Член
143200065 Петър Тодоров Христов Член
143200065 Пенка Николова Владимирова Член
143200065 Даниела Венциславова Богданова-Дачева Член
143200066 Коена Иванова Крумова Председател
143200066 Илияна Иванова Иванова Зам. председател
143200066 Станка Найденова Панова Секретар
143200066 Ивайло Ангелов Славов Член
143200066 Виктория Радославова Георгиева Член
143200066 Моника Младенова Дамянова Член
143200066 Веска Мирчева Василева Член
143200066 Мая Стефанова Ангелова Член
143200066 Мариана Николайчова Иванова Член
143200067 Иван Страхилов Панов Председател
143200067 Ели Емилова Тронкова-Миланова Зам. председател
143200067 Моника Янкова Георгиева Секретар
143200067 Лиляна Костадинова Тонева Член
143200067 Александра Ромеова Стаменова Член
143200067 Албена Боянова Стоева Член
143200067 Иво Пламенов Иванов Член
143200068 Ромео Стаменов Никифоров Председател
143200068 Иван Петров Евтимов Зам. председател
143200068 Светла Ненкова Сотирова Секретар
143200068 Мая Георгиева Стоева Член
143200068 Иванка Валентинова Русинова Член
143200068 Марияна Маринова Варадинова Член
143200068 Симона Светославова Недялкова Член
143200068 Нина Матева Димитрова Член
143200068 Мариана Луканова Михайлова Член
143200069 Иванка Любомирова Романова Председател
143200069 Анжела Кирилова Сергиева Зам. председател
143200069 Ния Йорданова Андонова Секретар
143200069 Марияна Цветанова Дукатска Член
143200069 Любка Димитрова Йорданова Член
143200069 Анна Георгиева Петрова Член
143200069 Мария Миткова Стоянова-Богданова Член
143200069 Лидия Асенова Петрова Член
143200069 Илиян Иванов Начов Член
143200070 Христина Жечева Раденкова Председател
143200070 Георги Димитров Георгиев Зам. председател
143200070 Елена Тодорова Малинчова Секретар
143200070 Теменужка Ставриева Миленова Член
143200070 Анета Огнянова Бабунска Член
143200070 Даниела Пейчева Йорданова Член
143200070 Петя Стоянова Гинина Член
143200070 Анна Велинова Сандова Член
143200070 Вероника Владова Данаилова Член
143200071 Лъчезара  Благоева Лазарова Председател
143200071 Анна Андонова Костадинова Зам. председател
143200071 Ясен Яворов Михов Секретар
143200071 Надежда Дамянова Милтенова Член
143200071 Еленка Сергиева Димитрова Член
143200071 Боряна Гергинова Арсова Член
143200071 Ивона Димитрова Гинина Член
143200071 Мария Владимирова Русева Член
143200071 Веска Върбанова Калейна Член
143200072 Донка Ивайлова Георгиева Председател
143200072 Йонко Цветанов Попов Зам. председател
143200072 Петър Йорданов Петров Секретар
143200072 Радослав Божидаров Боянски Член
143200072 Димитър Сашков Димитров Член
143200072 Анриета Георгиева Попова Член
143200072 Емилия Илиева Илиева Член
143200072 Екатерина Калева Член
143200072 Александър Пенев Милчев Член
143200073 Емил Яворов Михов Председател
143200073 Ирина Петрова Димитрова Зам. председател
143200073 Йоана Пламенова Ангелова Секретар
143200073 Ирена Славчева Боянова Член
143200073 Иглика Кирилова Димитрова Член
143200073   Член
143200073 Силвия Василева Станкова Член
143200073 Владислав Кирилов Василев Член
143200073 Радка Ивова Радева Член
143200074 Людмила Любенова Динчева Председател
143200074 Лоска Александрова Борисова-Симеонова Зам. председател
143200074 Камен Стоичков Изворски Секретар
143200074 Йорданка Йорданова Деянова Член
143200074 Виолета Димитрова Димитрова Член
143200074 Катя Евтимова Христова Член
143200074 Зоя Борисова Кирилова Член
143200074 Стефанка Асенова Георгиева Член
143200074 Теодор Цветанов Георгиев Член
143200075 Катерина Емилова Лазарова Председател
143200075 Десислава Милчева Стефанова Зам. председател
143200075 Летисия Милчева Рангелова Секретар
143200075 Юлияна Иванова Лазарова Член
143200075 Цветелина Страшимирова Боянова Член
143200075 Снежанка Иванова Димитрова Член
143200075 Златка Крумова Миланова Член
143200076 Силвия Витанова Янева Председател
143200076 Анелия Пламенова Калева-Василева Зам. председател
143200076 Вела Александрова Стоянова Секретар
143200076 Христина Владимирова Стоянова -Василева Член
143200076 Яна Асенова Илева Член
143200076 Юлия Боянова Костадинова Член
143200076 Методи Симеонов Симеонов Член
143200076 Евгени Миланов Кръстев Член
143200076 Христо Цветелинов Петьов Член
143200077 Мартин Цветанов Велков Председател
143200077 Александра Любомирова Колева Зам. председател
143200077 Жасмина Пламенова Калева Секретар
143200077 Роза Милачкова Стаменкова Член
143200077 Борислава Георгиева Георгиева Член
143200077 Павлина Христова Иванова Член
143200077 Антоанета Сашова Кръстева Член
143200077 Маруся Борисова Станкова Член
143200077 Димитрина Йорданова Иванова Член
143200078 Венцислав витков Варадинов Председател
143200078 Дияна Енчева Божилова Зам. председател
143200078 Лъчезар Петров Мичев Секретар
143200078 Антоанета Христова Лозанова Член
143200078 Вера Миткова Йорданова Член
143200078 Любов Михайловна Сосновска Член
143200078 Ирина Николова Димитрова Член
143200078 Олга Колева Тошева Член
143200078 Тодорка Александрова Владимирова Член
143200079 Рая Илиева Зикатанова Председател
143200079 Емили Вълкова Маринова Зам. председател
143200079 Калина Георгиева Никифорова Секретар
143200079 Борислава Петрова Евлогиева Член
143200079 Зоя Борисова Георгиева-Ачева Член
143200079 Венета Стойнева Андреева Член
143200079 Росица Николова Милачкова Член
143200079 Сия Петрова Георгиева-Йорданова Член
143200079 Алекс Василев Милчов Член
143200080 Магделена Ясенова Бошнакова-Хранова Председател
143200080 Симона Цветанова Иванова Зам. председател
143200080 Тимка Евтимова Радева Секретар
143200080 Мария Рангелова Кирилова Член
143200080 Елизабета Христова Тодорова Член
143200080 Албена Иванова Борисова Член
143200080 Красимира Ангелова Христова Член
143200080 Камелия Кирилова Вълкова Член
143200080 Калинка Ганева Минчева Член
143200081 Лъчезар Евгениев Христов Председател
143200081 Диана георгиева Петкова Зам. председател
143200081 Тодор Антониев Глушков Секретар
143200081 Георги Николов Шутев Член
143200081 Сашка Владимирова Маринкова Член
143200081 Анета Кирилова Борисова Член
143200081 Седевка Алексиева Димитрова Член
143200081 Мартин Миленов петров Член
143200081 Долтън Цветанов георгиев Член
143200082 Никълъс Петров Тодоров Председател
143200082 Аделина Любомирова Павлова Зам. председател
143200082 Антони Аксиниев Теофилов Секретар
143200082 Весела Димитрова Златкова Член
143200082 Анелия Славчева Иванова Член
143200082 Екатерина Илиева Спасова Член
143200082 Джулия Димитрова Йорданова Член
143200082 Давид Димитров Иванов Член
143200082 Анна Иванова Радева Член
143200083 Ивайло Любенов Велков Председател
143200083 Константин Димитров Денков Зам. председател
143200083 Лушка Гешова Станчева Секретар
143200083 Зоя Сандова Странджева Член
143200083 Методи Атанасов Методиев Член
143200083 Мариана Стоянова Стойкова Член
143200083 Моника Красимирова Иванова Член
143200083 Грета Спасова Златкова Член
143200083 Снежанка Кирилова Иванова Член
143200084 Цветозара Петрова Блажева Председател
143200084 Силвия Георгиева Борисова Зам. председател
143200084 Ирина Симеонова Атанасова Секретар
143200084 Моника Венциславова Стоянова Член
143200084 Виолета Мариова Тодорова Член
143200084 Кристиан Асенов Несторов Член
143200084 Даниела Илиева Венева Член
143200084 Павел петров Блажев Член
143200084 Лидия Димитрова Лазарова Член
143200085 Камелия Любенова Шутева Председател
143200085 Таня Георгиева Иванова Зам. председател
143200085 Галина Цветанова Блажева Секретар
143200085 Елизабета Методиева Иванова Член
143200085 Ивайло Витков Гебрев Член
143200085 Николай Славчов Николов Член
143200085 Силвия Емилова Костадинова Член
143200085 Офелия Юлиянова камберова Член
143200085 Вяра Иванова Груева Член
143200086 Атанас Богомилов Атанасов Председател
143200086 Весела Драгомирова Благоева Зам. председател
143200086 Методи Атанасов Методиев Секретар
143200086 Венета Василева Живкова Член
143200086 Милета Димитрова Крумова Член
143200086 Микаела Викторова Молова Член
143200086 Аделина Григорова Кошева Член
143200086 Ванеса Божичкова Лозанова Член
143200086 Михаела Иванова Стоядинова Член
143200087 Мая Петрачкова Пиперкова Председател
143200087 Елизабета Петрова Цветанова Зам. председател
143200087 Милена Петрова Ризова Секретар
143200087 Феодора Борисова Симова Член
143200087 Юрий Иванов Владимиров Член
143200087 Десислава Боянова Костадинова Член
143200087 Калин Николаев Асенов Член
143200087 Мариана Рангелова Петрова Член
143200087 Росица Кирилова Тодорова Член
143200088 Елена Димитрова Дерлипанска Председател
143200088 Соня Иванова Маркова-Георгиева Зам. председател
143200088 Калина Асенова Димитрова Секретар
143200088 Красимир Кольов Борисов Член
143200088 Мария Владимирова Василева Член
143200088 Маргарита Димитрова Цветкова Член
143200088 Антоанета Таскова Асенова Член
143200088 Йордан Павлов Янков Член
143200088 Адриана Емилова Лозанова Член
143200089 Валерия Михайлова Такева Председател
143200089 Рената Симеонова Котева Зам. председател
143200089 Мартин Руменов Костадинов Секретар
143200089 Вера Симеонова Лозанова Член
143200089 Теодора Младенова Михайлова Член
143200089 Лилия Боянова Стоядинова Член
143200089 Валентин Димитров Савов Член
143200090 Емануела Иванова Иванова-Атанасова Председател
143200090 Любомир Сашков Любенов Зам. председател
143200090 Лидия Здравкова Милева Секретар
143200090 Росица Иванова Йорданова Член
143200090 Михаела Руменова Стефанова Член
143200090 Марияна Петрова Боянова Член
143200090 Калина Росенова Андонова Член
143200090 Милена Кирилова Здравкова Член
143200090 Даниел Руменов Наков Член
143200091 Антоанета Стефанова Йорданова Председател
143200091 Венелина Веселинова Петрова Зам. председател
143200091 Мария Димитрова Митичева Секретар
143200091 Емилия Георгиева Илиева Член
143200091 Роза Данаилова Павлова Член
143200091 Калина Кирилова Станчева Член
143200091 Бисер Христов Стоянов Член
143200091 Максимилиано Венциславов Станимиров Член
143200091 Имена Богданова Член
143200092 Мартин Бисеров Борисов Председател
143200092 Алекс Янев Кирилов Зам. председател
143200092 Дияна Стоянова Джорджина Секретар
143200092 Цветелина Огнянова Димитрова Член
143200092 Виолета Благоева Георгиева Член
143200092 Васил Петров Стоилков Член
143200092 Магдалина Иванова Крумова Член
143200092 Вера Методиева Димитрова Член
143200092 Александър Павлов георгиев Член
143200093 Валентина Юлиянова Велкова Председател
143200093 Бойко Петров Костадинов Зам. председател
143200093 Калин Свиленов Димитров Секретар
143200093 Павлинка Димитрова Димитрова Член
143200093 Десислава Вилиянова Василева Член
143200093 Еленка Виденова Петрова Член
143200093 Дарин Здравков Джорджин Член
143200093 Диана Антонова Ковачева Член
143200093 Мая Радославова Игнатова Член
143200094 Гергана Иванова Иванова Председател
143200094 Боряна Богданова Огнянова Зам. председател
143200094 Десислава Делчева Калистратова Секретар
143200094 Виолета Стойнева Якимова Член
143200094 Аделина Мартинова Любенова Член
143200094 Димитрина Кирилова Стоилкова Член
143200094 Владимир Ивов Ивайлов Член
143200094 Марияна Петрова Илиева Член
143200094 Иван Петров Иванов Член
143200095 Ивайло Иванов Маджаров Председател
143200095 Алекс Цветанов Алексиев Зам. председател
143200095 Антоанета Стоилова Карадачка Секретар
143200095 Ангелина Станкова Стефанова Член
143200095 Йорданка Боянова Иванова Член
143200095 Адрияна Евстратиева Илиева Член
143200095 Анета Добрева Рибарска-Дикоглу Член
143200095 Снежанка Димитрова Константинова Член
143200095 Жива Георгиева Стоименова Член
143200096 Елена Стефанова Асенова-Костадинова Председател
143200096 Лъчезар Петров Мичев Зам. председател
143200096 Емилия Димитрова Кирилова Секретар
143200096 Антоанета Светозарова Шишкова Член
143200096 Розелина Александрова Зашева Член
143200096 Василка Грозданова Георгиева Член
143200096 Владимир Лозанов Грозданов Член
143200096 Румяна Любчева Евтимова Член
143200096 Георги Александров Величков Член
143200097 Петя Илинова Тодорова Председател
143200097 Десислава Бориславова Деспотова Зам. председател
143200097 Сузана Мартинова Бозаджийска Секретар
143200097 Лозан Григоров Лозанов Член
143200097 Лозка Тодорова Кузманова Член
143200097 Дияна Стоянова Джорджина Член
143200097 Александър Симеонов Андонов Член
143200097 Иван Виталиев Станков Член
143200097 Симеон Генчев петров Член
143200098 Анита Енчева Петрунова Председател
143200098 Надя Руменова Петрова Зам. председател
143200098 Габриела Ивайлова Василева Секретар
143200098 Борислав Бисеров Величков Член
143200098 Адела Симеонова Котева Член
143200098 Йоана Валериева Йотова Член
143200098 Иванка Боянова Младенова Член
143200098 Петър Венциславов Андонов Член
143200098 Дарин Здравков Джорджин Член
143200099 Славейка Руменова Антова-Гонтика Председател
143200099 Борис Димитров Михалков Зам. председател
143200099 Антоанета Валентинова Митова Секретар
143200099 Георги Михайлов Асенов Член
143200099 Радостин Бисеров Величков Член
143200099 Аделина Йорданова Вълкова Член
143200099 Румяна Руменова Стоянова Член
143200099 Павлина Ивова Георгиева-Станкова Член
143200099 Мария Денчова Лозанова Член
143200100 Ирена Василева Почекаина Председател
143200100 Вергиния Йорданова Вергилова Зам. председател
143200100 Димитър Георгиев Николов Секретар
143200100 Ива Богомилова Кръстева Член
143200100 Ивайло Руменов Петрунов Член
143200100 Андрея Бориславова Цамбова Член
143200100 Габриела Емилова Лозанова Член
143200100   Член
143200100   Член
143200101 Даниела Младенова Петрова-Милослова Председател
143200101 Изабел Марселова Ангелова Зам. председател
143200101 Йоана Георгиева Стоева-Георгиева Секретар
143200101 Веселина Филимонова Стоичкова Член
143200101 Денислава Евгениева Василиева Член
143200101 Соня Найчова Станишева Член
143200101 Васил Божидаров Стоичков Член
143200101 Алекс Василев Алексиев Член
143200101 Марияна Валентинова Любенова Член
143200102 Виолета Евтимова Александрова Председател
143200102 Стефан Йорданов Пейчев Зам. председател
143200102 Силвия Георгиева Георгиева Секретар
143200102 Яна Валентинова Дрехарска Член
143200102 Диляна Къдринова Токманова Член
143200102 Габриела Ивайлова Стойнева Член
143200102 Адриан Симеонов Кралчев Член
143200103 Милена Георгиева Пешунова Председател
143200103 Ивелина Феодорова Георгиева Зам. председател
143200103 Александър Антониев Глушков Секретар
143200103 Стефка Петрова Седефчева Член
143200103 Мая Методиева Янева Член
143200103 Румяна Омортагова Николова Член
143200103   Член
143200103   Член
143200103   Член
143200104 Лиляна Стефанова Лозанова Председател
143200104 Елизабета Емилова Петрова Зам. председател
143200104 Александър Симеонов Михайлов Секретар
143200104 Николай Милчев петров Член
143200104 Милен Пламенов Манов Член
143200104 Лариса Петрова Найденова Член
143200104 Сандрина Захариева Христова Член
143200104 Лиляна Стаменкова Арсова Член
143200104 Любка Цветанова Стаменова Член
143200105 Лора Веселинова Иванова Председател
143200105 Ванеса Красимирова Василева Зам. председател
143200105 Михаела Петрова Асенова Секретар
143200105 Невена Георгиева Стоянова Член
143200105 Емил Владимиров Спасов Член
143200105 Христина Станоева Йосифова Член
143200105 Асен Славчев Асенов Член
143200105 Симеон Манолов Симов Член
143200105 Александра Василева Данчева Член
143200106 Милена Ивайлова Никова Председател
143200106 Стела Христова Шаркова Зам. председател
143200106 Сийка Костадинова Кръстева Секретар
143200106 Людмила Борисова Димитрова Член
143200106 Малина Красимирова Асенова Член
143200106 Красимира Вертерова Борисова Член
143200106 Моника Кирилова Джорджина Член
143200106 Румяна Стефанова Владимирова Член
143200106 Пенка Георгиева Балабанова Член
143200107 Тереза Светославова Илиева Председател
143200107 Бистра Стаматиева Владимирова Зам. председател
143200107 Катя Георгиева Панева Секретар
143200107 Николай Иванович Сивков Член
143200107 Веселина Ненчева Василева Член
143200107 Ани Емилова Иванова Член
143200107 Алекса Мирославова Джорджина Член
143200107 Симона Симеонова Велинова Член
143200107 Мартин Огнянов Мицев Член
143200108 Жанет Йорданова Кръстева Председател
143200108 Наташа Василева Димитрова Зам. председател
143200108 Бойка Славчова Павлова Секретар
143200108 Кръстинка Цветанова Атанасова Член
143200108 Надя Костадинова Алексиева Член
143200108 Мариана Костадинова Стоичкова Член
143200108 Марияна Василева Стефанова Член
143200108 Милен Антонов Таков Член
143200108 Гинка Богданова Йорданова Член
143200109 Василка Илиева Велкова Председател
143200109 Ирена Александрова Добринова Зам. председател
143200109 Любка Василева Симеонова Секретар
143200109 Валентина Иванова Димитрова Член
143200109 Невена Александрова Анева Член
143200109 Димитрина Иванова Георгиева Член
143200109 Любомир Данаилов Стефанов Член
143200109 Катя Спасова Георгиева Член
143200109 Анелия Генчова Димитрова Член
143200110 Бойка Славчова Тодорова Председател
143200110 Десислава Емилова Данчова Зам. председател
143200110 Димитринка Костадинова Николова Секретар
143200110 Емилия Миркова Николова Член
143200110 Ева Цонкова Стоева Член
143200110 Даниел Богданов Йорданов Член
143200110 Пена Кръстева Цветкова Член
143200110 Юлия Стефанова Янкова Член
143200110 Павлина Димитрова Георгиева Член
143200111 Филип Йорданов Илков Председател
143200111 Иван Евстатиев Добринов Зам. председател
143200111 Милена Иванова Миланова Секретар
143200111 Стефка Иванова Миланова Член
143200111 Мая Цветанова Петкова Член
143200111 Соня Райкова Гълъбова-Рангелова Член
143200111 Катя Цветанова Георгиева Член
143200111 Петър Крумов Дамянов Член
143200111 Любашка Димитрова Варадинова Член
143200112 Таня Стойчова Митева Председател
143200112 Робърт Василев Йорданов Зам. председател
143200112 Семо Павлинов Павлов Секретар
143200112 Мая Фиданова Димитрова Член
143200112 Венета Кирилова Павлова Член
143200112 Даниела Стефанова Николаева Член
143200112 Лилия Божичкова Евтимова Член
143200112 Мила Евгениева Кръстева Член
143200112 Лили Георгиева Станимирова Член
143200113 Силвия Емилова Драгомирова Председател
143200113 Йордан Петров Йорданов Зам. председател
143200113 Десислава Антонова Аспарухова Секретар
143200113 Велислав Петров Кременлиев Член
143200113 Александра Кирилкова Станчева Член
143200113 Велчо Кирилов Велчев Член
143200113 Боряна Кръстева Иванова-Стоичкова Член
143200114 Мариета Владимирова Владимирова Председател
143200114 Калоян кънчев Тодоров Зам. председател
143200114 Пламена Кирилова Велчева Секретар
143200114 Станислав Димитров Хаджиев Член
143200114 Симона Антонова Аспарухова Член
143200114   Член
143200114 Жасмина Василева Петрова Член
143200114 Веска Асенова Николова Член
143200114 Александра Любомирова Колева Член
143200115 Красимир Христов Цанков Председател
143200115 Джоана Антониева Любенова Зам. председател
143200115 Малина Николова Димитрова Секретар
143200115 Алекс Боянов Василев Член
143200115 Донка Велинова Ваклиева Член
143200115 Станка Станимирова Величкова Член
143200115 Анжела Бориславова Недялкова Член
143200115 Калина Стоянова Михайлова Член
143200115 Виолета Кирилова Йотова Член
143200116 Стоилка Манолова Йорданова Председател
143200116 Христо Красимиров Цанков Зам. председател
143200116 Евелина Манолова Славейкова Секретар
143200116 Росица Стойнева Любомирова Член
143200116 Андрея Божидаров Стоичков Член
143200116 Анета Кирилова Петрова Член
143200116 Венетка Венкова Димитрова Член
143200117 Кирил Младенов Иванов Председател
143200117 Николай Ангелов петров Зам. председател
143200117 Антоанета Миткова Искренова Секретар
143200117 Лиляна Николова Янева Член
143200117 Юлия Михайлова Лозанова Член
143200117 Радостина Николаева Стаматиева Член
143200117 Павлина Велинова Мартинова Член
143200117 Елизабета Славова Славейкова Член
143200117 Виолета Петрова Николова Член
143200118 Мартин Пламенов Стоянов Председател
143200118 Светлана Георгиева Асенова Зам. председател
143200118 Юлиана Стаменова Цветанова Секретар
143200118 Надежда Ефтимова Евгениева Член
143200118 Детелина Лазарова Петрова Член
143200118 Божана Георгиева Крумова Член
143200118 Кристиян Владимиров василев Член
143200118 Венеция Йорданова Венкова Член
143200118 Гергана Ивайлова Георгиева Член
143200119 Бисер Йорданов Крумов Председател
143200119 Кристина Емилова Кръстанова Зам. председател
143200119 Александрина Ивова Стефанова Секретар
143200119 Мариела Станиславова Георгиева Член
143200119 Елена Димитрова Никифорова Член
143200119 Евелина Петрова Найденова Член
143200119 Андрея Бориславова Цамбова Член
143200119 Емилия Стефанова Боянова Член
143200119   Член
143200120 Карамфил Миленов Петров Председател
143200120 Нели Стоилова Борисова Зам. председател
143200120 Евдокия Миткова Кръстанова Секретар
143200120 Таня Райчева Димитрова Член
143200120 Симона Георгиева Коенова Член
143200120 Гергана Емилова Григорова Член
143200120 Ивета Людмилова Накова Член
143200120 Василка Петрова Василева Член
143200120 Мариана Николова Донкова Член
143200121 Александрина Бориславова Пашова Председател
143200121 Ерма Исаева Крумова Зам. председател
143200121 Ели Ивова Стефанова Секретар
143200121 Лиляна Алексиева Асенова Член
143200121 Петя Евгениева Петрова Член
143200121 Диляна Маринова Стоилова Член
143200121 Надя Григорова Александрова Член
143200121 Лиляна Славчева Богоева Член
143200121   Член
143200122 Иво Милчов Александров Председател
143200122 Петър Димитров Петров Зам. председател
143200122 Татяна Добринова Цонева Секретар
143200122 Изабела Георгиева Александрова Член
143200122 Александра Александрова Георгиева Член
143200122 Лидия Седевчова Стефанова Член
143200122   Член
143200123 Мирела Ивайлова Делчева-Павлова Председател
143200123 Мая Данчова Николова Зам. председател
143200123 Цветелина Пламенова Цветанова Секретар
143200123 Илиан Стефанов Иванов Член
143200123 Румяна Петрова Лозанова Член
143200123 Павлина Калинова Андонова Член
143200123   Член
143200124 Полка Стефанова Стоименова Председател
143200124 Росен Борисов Павлов Зам. председател
143200124 Зорка Тодорова Ковачева-Атанасова Секретар
143200124 Емилия Димитрова Петрова Член
143200124 Анна Каменова Лозанова Член
143200124 Нели Николаева Радославова Член
143200124 Наташа Цонева Костова Член
143200125 Александър Валентинов Дрехарски Председател
143200125 Василка Асенова Мицова Зам. председател
143200125 Пенка Георгиева Пенева Секретар
143200125 Радослав Лозанов Фиданов Член
143200125 Веселин Огнянов Темелков Член
143200125 Ромео Георгиев Аначков Член
143200125 Светлин Малинов Владов Член
143200126 Венелина Маринова Николова Председател
143200126 Маргарита Йорданова Радомирска Зам. председател
143200126 Анелия Йорданова Тодорова Секретар
143200126 Мария Йорданова Савева Член
143200126 Галина Николова Милчева Член
143200126   Член
143200126 Христо Сибинов Петков Член
143200126 Снежана Янкова Асенова Член
143200126 Георги Стоянов Симеонов Член
143200127 Емил Борисов Николов Председател
143200127 Таня Стефанова Александрова Зам. председател
143200127 Галина Любомирова Вангелова Секретар
143200127 Мирослав Венетиев Митков Член
143200127 Мария Георгиева Владимирова Член
143200127 Айше Мехмедова Чакова Член
143200127 Венета Леденчова Венкова Член
143200127 Венеция Александрова Владимирова Член
143200127 Петър Емилов петров Член
143200128 Владимир Николаев Ачев Председател
143200128 Мартин Асенов Василев Зам. председател
143200128 Десислава Георгиева Лазарова Секретар
143200128 Наталия Пламенова Методиева Член
143200128 Бетина Герасимова Димитрова Член
143200128 Анита Георгиева Александрова Член
143200128 Цветелина Любомирова Банчева Член
143200128 Елеонора Аткова Владимирова Член
143200128 Зорница Данчева Вангелова Член
143200129 Марина Веселинова Красимирова Председател
143200129 Диана Иванова Джамова Зам. председател
143200129 Теменужка Димитрова Михайлова Секретар
143200129 Бойка Страхилова Тренева Член
143200129 Радина Ивайлова Петрова Член
143200129 Георги Симеонов Стефанов Член
143200129   Член
143200130 Светлана Емилова Илиева Председател
143200130 Виолета Кирилова Методиева Зам. председател
143200130 Милка Димитрова Андреева Секретар
143200130 Марийца Кирилова Малинова Член
143200130 Михаела Добрева Валентинова Член
143200130 Лора Веселинова Иванова Член
143200130   Член
143200131 Вероника Славчева Стаменова Председател
143200131 Миглена Василева Ирикова Зам. председател
143200131 Елизабета Димитрова Асенова Секретар
143200131 Любомира Иванова Лозанова Член
143200131 Момчил Стоянов Топузов Член
143200131 Кристиян Михайлов Фиданов Член
143200131 Даниела Бойкова Теофилова Член
143200132 Михаела Кирилова Милчова Председател
143200132 Антон Николаев Вълков Зам. председател
143200132 Ангелина Розанова Михайлова Секретар
143200132 Йоана Стефанова Любчова Член
143200132 Моника Красимирова Стоянова Член
143200132 Йорданка Стоилова Йорданова Член
143200132 Габриела Йорданова Лозанова Член
143200133 Никола Калинов Станков Председател
143200133 Гергана Младенова Григорова Зам. председател
143200133 Петко Георгиев костадинов Секретар
143200133 Волита Любомирова Асенова Член
143200133 Борислав Бориславов Павлов Член
143200133 Димитър Иванов Димитров Член
143200133   Член
143200134 Елка Тодорова Ранева Председател
143200134 Снежана Филипова Димитрова Зам. председател
143200134 Мартин Красимиров Недялков Секретар
143200134 Гергана Илинчева Стоянова Член
143200134 Методи Иванов методиев Член
143200134 Таня Илчева Евгениева Член
143200134   Член
143200135 Анелия Йорданова Борисова Председател
143200135 Малин Владимиров Димитров Зам. председател
143200135 ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ Секретар
143200135 Иво Кирилов Любенов Член
143200135 Симеон Чавдаров петков Член
143200135 Владимир Петров Димитров Член
143200135   Член
143200136 Иван Любенов китанов Председател
143200136 Галина Димитрова Димитрова Зам. председател
143200136 ИВАН ВАЛЕРИЕВ ПАВЛОВ Секретар
143200136 Станка Сашова Йорданова Член
143200136 Антон Василев Тодоров Член
143200136 Цветелина Иванова Ангелова Член
143200136 Мариана Борисова Драгомирова Член
143200136 Ивелина Първанова Делчева Член

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 05.09.2022 в 20:45 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения