Заседания

Заседание от дата 12.09.2022 от 17:30 часа.

Решения

№ 66-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК, община Радомир област Перник от квотата на ПП“Възраждане“

№ 65-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Брезник, област Перник

№ 64-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Трън, област Перник.

№ 63-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Брезник, област Перник

№ 62-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК област Перник от квотата на ПП“Възраждане“

№ 61-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК от квотата на КП „БСП за България“ в община Трън.

№ 60-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК община Земен от квотата на КП ДБ

№ 59-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК община Радомир от квотата на КП ДБ

№ 58-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Допълнение и промяна в персоналния състав на СИК община Перник от квотата на КП ДБ

№ НС-57 / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК община Брезник

№ 56-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК от квотата на КП „БСП за България“ в община Радомир, област Перник

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения