Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Перник, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК, община Радомир област Перник от квотата на ПП“Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 49/09.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

             На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

 1. Петър Богданов Петров, като член на СИК 143600001;
 2. Красимир Боянов Иванов, като член на СИК 143600003;
 3. Марио Кирилов Петров, като член на СИК 143600005;
 4. Йоана Бойкова Стоицева на длъжност зам.председател на СИК14360006;
 5. Красимира Любомирова Иванова, като член на СИК 143600007;
 6. Петър Стоев Георгиев, като член на СИК 143600012.

АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата  от СИК.

НАЗНАЧАВА:

 1. Милка Георгиева Георгиева, като член на СИК 143600001;
 2. Елизабета Владимирова Стоянова, като член на СИК 143600003;
 3. Николай Василков Иванов, като член на СИК 143600005;
 4. Евелина ДимитроваБорисова на длъжност зам.председател на СИК14360006;
 5. Исай ЕмиловСитоилов, като член на СИК 143600007;
 6. Влайка Цветанова Додинкова, като член на СИК 143600012.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначените членове на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 12.09.2022 в 19:44 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения