Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ НС-57
Перник, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Брезник

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 40/07.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Брезник

 

            На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА

 Росен Любомиров Иванов –член  от състава СИК 140800026 в община Брезник .

АНУЛИРА издаденото удостоверение на лицето  от СИК.

НАЗНАЧАВА

Илияна Емилова Димитрова –член  от състава СИК 140800026 в община Брезник .          

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 12.09.2022 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения