Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Перник, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Брезник, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 50/09.09.2022 г. от  Лина Симеонова -упълномощен представител на ГЕРБ - СДС .

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

 1. Владимир Саньов Владов, като член на СИК 140800019

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК.

 

НАЗНАЧАВА :

 1. Милена Калинова Иванова, като председател на СИК 140800019

ИЗДАВА удостоверения на новоназначения член на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 12.09.2022 в 19:43 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения