Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Перник, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП „ДБ“ в община Трън, област Перник.

Постъпило е предложение с вх. № 63/12.09.2022 г. от Ирена Шаренкова-упълномощен представител на ПП „ДБ“, за замяна на членове на СИК на територията на община Трън, област Перник.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК-ПерникР Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:


 1. Стефан Симеонов Георгиев, като член на СИК 145100002.
  Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК.                                                              НАЗНАЧАВА :

Екатерина Данаилова Цонева, като член на СИК 145100002.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 12.09.2022 в 19:40 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения