Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Перник, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК област Перник от квотата на ПП“Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 53/09.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

 

            На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

 

 1. Милан Владимиров Владимиров, като член на СИК 1432200009;
 2. Радостена Андонова Цветкова, като член на СИК 143200010;
 3. Ангел Павлов Николов, като член на СИК 143200011;
 4. Светослав Цветанов Цвенков като член на СИК143200014;
 5. Мария Пенчева Любомирова, като член на СИК 143200028;
 6. Ангел Митков Николов, като член на СИК 143200031;
 7. Пламен Иванов Кирилов, като член на СИК 143200032;
 8. Антон Петков Асенов, като член на СИК 143200034;
 9. Надя Пламенова Иванова, като член на СИК 143200037;
 10. Юлия Иванова Драгомирова на длъжност зам. председател на СИК 143200038;
 11. Асен Стефанов Методиев, като член на СИК 143200039;
 12. Радостин Асенов Богоев, като член на СИК 143200040;
 13. Татяна Стойлова Стойлова, като член на СИК 143200041;
 14. Геновева Димитрова Ивчева на длъжност председател на СИК 143200042;
 15. Даниела Ивайлова Асенова, като член на СИК 143200043;
 16. Антоанета Юриева Пенчева, като член на СИК 143200044;
 17. Мария Асенова Иванова, като член на СИК 143200045;
 18. Юлия Янева Георгиева, като член на СИК 143200049;
 19. Яна Георгиева Димитрова, като член на СИК 143200051;
 20. Константин Димитров Денков, на длъжност зам. председател на СИК 143200083;
 21. Вяра Иванова Груева, като член на СИК 143200085;
 22. Михаела Иванова Стоядинова, като член на СИК 143200086
 23. Димиринка Костадинова Николова, на длъжност секретар на СИК 143200110;
 24. Йордан Петров Йорданов, на длъжност зам. председател на СИК 143200113;
 25. Кирил Младенов Иванов, на длъжност председател на СИК 143200117;
 26. Георги Стоянов Симеонов, като член на СИК 143200126;
 27. Мартин Асенов Василев, на длъжност зам. председател на СИК 143200128;
 28. Даниела Бойкова Теофиева, като член на СИК 143200131;
 29. Михаела Кирилова Милчова, на длъжност председател на СИК 143200132

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата  от СИК.

 

НАЗНАЧАВА:

 

 1. Зоя Кирилова Царева, като член на СИК 1432200009;
 2. Марриана Димитрова Постолова, като член на СИК 143200010;
 3. Орлин Симеонов Аврамов, като член на СИК 143200011;
 4. Марио Методиев Владимиров, като член на СИК143200014;
 5. Ина Виткова Иванова, като член на СИК 143200028;
 6. Иван Младенов Георгиев, като член на СИК 143200031;
 7. Анни Иванова Младенова, като член на СИК 143200032;
 8. Аделина Методиева Евлогиева, като член на СИК 143200034;
 9. Кристиян Николаев Чомаков, като член на СИК 143200037;
 10. Ирина Михайлова Чомакова, на длъжност зам. председател на СИК 143200038;
 11. Даниела Симеонова Попова, като член на СИК 143200039;
 12. Елена Методиева Тонева, като член на СИК 143200040;
 13. Мария Рангелова Драгомирова, като член на СИК 143200041;
 14. Ваня Рангелова Драганова, на длъжност председател на СИК 143200042;
 15. Даниела Евлогиева Радойчева- Иванова, като член на СИК 143200043;
 16. Ангел Павлов Николов, като член на СИК 143200044;
 17. Светлана Стойнева Георгиева, като член на СИК 143200045;
 18. Мартин Евтимов Михайлов, като член на СИК 143200049;
 19. Анелия Тодорова Петрова, като член на СИК 143200051;
 20. Марусия Руменова Борисова, на длъжност зам. председател на СИК 143200083;
 21. Георги Димитров Георгиев, като член на СИК 143200085;
 22. Ваня Кирилова Иванова, като член на СИК 143200086
 23. Добринка Божидарова Стефанова, на длъжност секретар на СИК 143200110;
 24. Александра Златкова Стойчева, на длъжност зам. председател на СИК 143200113;
 25. Валентина Симеонова Александрова, на длъжност председател на СИК 143200117;
 26. Росен Любомиров Иванов, като член на СИК 143200126;
 27. Елен Емилов Борисов, на длъжност зам. председател на СИК 143200128;
 28. Наташа Георгиева Иванова, като член на СИК 143200131;
 29. Йоанна Бойкова Стоицева, на длъжност председател на СИК 143200132

 

ИЗДАВА удостоверение на новоназначените членове на СИК.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 12.09.2022 в 19:30 часа

Календар

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения