Заседания

Заседание от дата 17.08.2022 от 17:00 часа.

Решения

№ 12-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Радомир

№ 11-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Перник.

№ 10-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Ковачевци.

№ 9-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Земен.

№ 8-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Брезник.

№ 7-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 6-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на избирателните секции в изборния район на Районна избирателна комисия – Перник за произвеждане за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 17.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на експертите и специалистите за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за за народни представители на 02.10.2022 г.

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения